Röda Korset utvecklar regional beredskap och samarbete

Mikael Lehtinen / Finlands Röda Kors
Frivilliga som har räddats ut vatten anlände till Röda Korsets evakueringscenter.
Fotograf: Mikael Lehtinen / Finlands Röda Kors

Det arktiska området intresserar företag, stater och turister i allt större grad. Detta ökar risken för olyckor där Röda Korsets förberedelse- och beredskapskunnande behövs.

Finlands Röda Kors deltog i Gränsbevakningens övning Polaris 2019 den 2.4, där distrikten i Egentliga Finland, Åboland och Satakunta övade på evakueringsverksamhet.
 
Syftet var att förbättra samarbetet med Röda Korsen i det arktiska området och Östersjöområdet, samt mellan myndigheterna.
 
Samtidigt ordnades Röda Korsets egen kartövning där man gick igenom hur man ger hjälp och tar emot den mellan de olika Röda Korsen i det arktiska området.
 
Övningarna, som fokuserades på evakuering av ett passagerarfartyg, visade att det finns mycket utrymme för utveckling av samarbetet samt informationsdelning, i synnerhet vad som gäller den internationella verksamheten.
 
Gemensamma verksamhetsmodeller, bra utrustning samt utbildade frivilliga garanterar bättre förebyggande och beredskap.
 
(Texten fortsätter efter bilden.)
 
Frivilliga evakueras från Artica Oys kombiisbrytare Fennica till en helikopter. (Bild: Gränsbevakningsväsendet)
 

Långa avstånd och små resurser skapar problem

Långa avstånd, krävande trafikförbindelser i synnerhet till arktiska öar och glesbygden samt brist på kommunikationsinfrastruktur och myndighetresurser i området är krävande för räddnings- och biståndsverksamheten.
 
Det arktiska området kan vara en särskilt krävande verksamhetsomgivning, men även i vår närmiljö finns många trafikerade sjörutter där, beroende på omständigheterna, handlingarna kan vara väldigt komplicerade och ta mycket tid.
 
Ett exempel från mars i år är passagerarfartyget Viking Sky som hamnade i sjönöd. Det tog flera timmar att evakuera en tredjedel av de 1300 passagerarna från fartyget.
 
Förutom evakuering av passagerarna kräver till exempel en oljeolycka i vintertid ett tätt samarbete med myndigheterna, företag samt frivilligsektorn. 
 

Finlands Röda Kors utvecklar regionala färdigheter

Förutom den arktiska synvinkeln utvecklar Finlands Röda Kors även sina färdigheter i projekten BALTPREP samt OIL SPILL, som fokuserar på Östersjöområdet.
 
Syftet med projekten är att förbättra förberedelserna och beredskapen, samt lätta samarbete mellan olika aktörer i Finland och i grannländerna.
 
Detta sker genom att effektivera samarbete mellan myndigheterna och organisationerna genom gemensamma utbildningar och övningar. I projekten utbyter de deltagande länderna även praktiska tips och idéer.