Finlands Röda Kors skickar tillsammans med Röda Korset i Kanada ett sjukhus till Moçambique

Finlands Röda Kors samarbetar med Röda Korset i Kanada gällande en sjukhusoperation i området i Moçambique där cyklonen Idai har förorsakat förödelse. På sjukhuset förbereder man sig för att bland annat sköta förlossningar och smittsamma sjukdomar.

Du kan delta i insamlingen genom att ge ett bidrag till katastroffonden
  • Genom att skicka meddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • Genom att ringa numret 0600 12220 (20,12 €/samtal+ lsa)
  • Via MobilePay till numret 1001
  • Genom att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffonds konto FI52 5000 0120 4156 73, referens 5186

Den här veckan lyfterett fraktflygplan från Finlandtill Moçambique med sammanlagt cirka29 ton avförnödenheter. I lasten finns bland annat en telekommunikationsenhet och en del av fältsjukhuset.Förnödenheterna lastas som bäst vid Finlands Röda Kors logistikcenter i Kalkku och de beräknas anlända till Moçambique i slutet av veckan.

Under den här veckan skickar man även två biståndsarbetare från Finlands Röda Kors till Moçambique för att hjälpa vid byggandet av sjukhusetoch inledandet av verksamheten. Mer sjukhuspersonal rekryteras som bäst.

– Vi vet inte ännu precis var i Moçambique sjukhusetska placeras, ochom sjukhuset ska vara ett självständigt sjukhus eller en del av det lokala sjukhuset. Behovet kartläggas som bäst tillsammans med hälsoministeriet i Moçambique, säger Tiina Saarikoski, chef för internationellt katastrofbistånd vid Finlands Röda Kors.

På sjukhuset kommer man bl.a. att sköta förlossningar, gravida mammor och nyfödda samt utföra kirurgiska operationer. Även psykiskt stöd är en viktig del av sjukhusets verksamhet.

– Man förbereder sig också för olika epidemier så som kolera, berättar Saarikoski.

Förutom sjukhuspersonalen finns även tre finländska biståndsarbetare i Moçambique.

Finlands Röda Kors har beviljat 200 000 euro ur katastroffonden för att hjälpa offer för cyklonen Idai i Moçambique, Zimbabwe och Malawi. Hittills har utrikesministeriet stött biståndsoperationen med 300 000 euro.

Förödelse som cyklonen Idai har förorsakat är enorm, och biståndsarbetet är först i inledande skede. Finlands Röda Kors har inlett en nödhjälpsinsamling. Man kan delta i insamlingen genom att ge ett bidrag till katastroffonden.