Rovaniemen palloseura vill påverka attityder: ”Inte råd att lämna någon vid sidan av”

ROPS är mot rasism. Eetu Muinonen, Aleksandr Kokko, Antonio Reguero och Taye Taiwo spelar i herrarnas representationslag.
Pauliina Pensikkala/SPR
Tatjana Heinonen
Tommi Toikkanen

I år är fotbollsklubben Rovaniemen palloseura en av mottagarna av Röda Korsets utmärkelse Fördomsfri föregångare. RoPS har i sin verksamhet lyft fram attityden ”Fotboll tillhör alla” och offentligt tagit ställning för en diskrimineringsfri värld och mot rasism.

Röda Korsets Lapplands distrikt delade ut utmärkelsen vid ett evenemang under veckan mot rasism i Rovaniemi. I motiveringen konstaterar man att Rovaniemen palloseura har visat hur idrottsverksamhet kan påverka attityder i hela samhället.
 
RoPS har på ett föredömligt sätt ingripit mot rasistiska eller diskriminerande situationer i samband med matcher, anställt spelare med olika bakgrund och offentligt tagit avstånd från rasism bl.a. genom kampanjen Ge rasismen rött kort.
 
– I omklädningsrummet och på plan behövs varje spelare. Vi har inte råd att lämna någon vid sidan av. Ett framgångsrikt lag behöver spelare av olika slag – i olika ålder, från olika länder och med olika bakgrund. Varje spelare bidrar med sina egna styrkor och sammantaget gör de hela laget starkare, kunnigare och mer vinnande, säger RoPS marknadsförings- och kommunikationschef Pasi Pikkupeura.
 
Under veckan mot rasism delar Finlands Röda Kors varje år ut utmärkelser till samfund, företag eller privatpersoner som genom sitt agerande främjar humanitet och likabehandling. Nedan presenteras årets mottagare med motiveringar.
 

Österbotten: Vasa IS uppmuntrar till idrott oberoende av bakgrund

Vasa Idrottssällskap (Vasa IS, VIS) har som princip att alla ska ha lika möjligheter att idka idrott och därför håller man deltagaravgiften låg. Vasa IS har sedan år 2015 arbetat för att främja idrott som hobby för barn och unga med invandrarbakgrund och uppmuntrat dem att gratis fortsätta med sin hobby. Genom projektstöd har man också gjort det möjligt för dem att delta i läger och övningsresor runt om i Finland.
 
VIS har lyckats föra samman idrottande ungdomar från många olika bakgrunder. Förutom svenska talas det bl.a. finska, engelska, teckenspråk, nederländska, franska, arabiska, somaliska, swahili och olika dialekter på övningarna. Med sitt exempel motiverar och insprirerar VIS andra idrottsklubbar. 
 

Satakunta: Eura kommun fick erkännande för mottagning av kvotflyktingar

Eura kommun har under de senaste åren erbjudit ett hem till flyktingar som Finland tar emot inom ramen för kvotflyktingsystemet. Eura har på ett föredömligt sett förberett sig för mottagningen av flyktingar genom samarbete med olika myndigheter, organisationer och kommuninvånare från och med år 2016. Eura tog emot sina första kvotflyktingar år 2017 och i år är kommunen igen beredd att ta emot nya invånare.
 
Eura kommun har på ett exemplariskt sätt samarbetat med föreningar och organisationer vars volontärer har bidragit till att hjälpa nykomlingarna att bli hemmastadda i kommunen. Invånarna har med sina frivilliginsatser haft en central roll i att göra de nya Euraborna bekanta med sina nya hemtrakter, närmiljön, hobbymöjligheter och framför allt lokalbefolkningen.
 

Egentliga Finland: Alla Kvinnors hus hjälper papperslösa 

På Alla Kvinnors hus (Kaikkien Naisten talo) som drivs av vitabandsföreningen Turun Valkonauha i Åbo ordnas verksamhet för kvinnor i speciellt sårbara situationer och deras familjer. Målgruppen är människor som av olika anledningar har problem med sin uppehållstillstånd. 
 
Centret erbjuder individuell hjälp för att reda ut helhetssituationen, rådgivning och stöd, hjälp att sköta ärenden med myndigheter samt hjälp och rådgivning som utnyttjar det kunnande som finns hos projektets samarbetsparters och nätverk. 
 
Projektverksamheten har varit fördomsfritt och modigt och genom projektet har man kunnat hjälpa till exempel papperslösa och människor som lever med hot om papperslöshet på väldigt konkreta sätt.
 

Sydöstra Finland: Andelslaget Etelä-Karjalan Osuuskauppa skapar jämlika möjlikheter till arbete

Andelslaget Etelä-Karjalan Osuuskauppa har som mål att stödja sysselsättning bland invandrare och skapa jämlika möjligheter till arbete. Inom andelslaget är likabehandling och rättvis behandling en av de viktigaste personalpolitiska principerna.
 
– För att invandrare ska bli integrerade är sysselsättning a och o. Därför vill vi stödja sysselsättningen bland invandrare genom att erbjuda praktikantpatser inom våra olika verksamheter och på så sätt vara med och bidra till integration och kontakterna till arbetslivet i Finland, säger Etelä Karjalan Osuuskauppas personal- och kommunikationschef Päivi Jäkälä.
 
Andelslaget är en del av S-gruppen, där hela 72 olika nationaliteter finns representerade. 
 

Savolax-Karelen premierade en fiskeklubb och företag som sysselsätter invandrade

I Savolax-Karelens distrikt valde man i år att ge utmärkelsen till två olika parter, eftersom man tyckte det var omöjligt att välja bara någondera. Den ena mottagaren är företaget Lapp Connecto, som tillverkar kablage i Vieremä. 
 
Företaget har anställt och utbildat invandrare i flera års tid. Dessutom har företaget utbildat sin personal i mötet med invandrare och fästa uppmärksamhet vid inskolningen så att helheten blir den bästa möjliga för alla parter.
 
–Invandrare har bidragit till att vidga våra anställdas världssyn och ökat toleransen. De har bidragit till en glad, rättfram och rejäl attityd till arbetet och andra anställda, säger Janne Rautua, anläggningschef för Lapp Connecto Oy i Vieremä.
 
Utmärkelsen gick också till Lesnan Naputtajat, en fiskeklubb i Joensuu. Fiskeklubben tog kontakt med förläggningar redan år 2015 och erbjöd fiskehjälp för asylsökande. 
 
Klubben har tagit med barn på fisketur och ordnat kurser som har spridit information om fiskemetoder och -tillstånd samt om hur man tillreder fiskrätter. Dessutom har klubben donerat fiskeutrustning till förläggningen, vilket har gjort det möjligt för många asylsökande att fortsätta med fiske som hobby även på egen hand.
 
– Det har varit gott om folk på infoträffar och fiskedagar. En del av deltagarna har blivit hobbyfiskare, skaffat fisketillstånd och fiskat i egna grupper. Det är en stor framgång.” säger Matti Pasanen, ordförande för Lesnan Naputtajat.
 

Helsingfors och Nylands utmärkelse till Hassen Hnini som stödjer sexualla minoriteter

Hassen Hnini anlände till Finland från Tunisien efter revolutionen där. I Finland har han arbetat för asylsökande som identifierar som HLBTIQ (homosexuella, lesbiska, bisexuella, transsexuella, interkönade eller queer). Hnini har utvecklat stödverksamhet för dem och talat för deras rättigheter.
 
Hassen Hnini har varit en av grundarna och en bärande kraft i gruppen Together. Together ger kamratstöd och övrigt stöd till asylsökande och personer med flyktingbakgrund som tillhör sexuella och könsminoriteter. Hnini har som ordförande för Heseta ry också arbetat med att utveckla Helsinki Pride.
 

Västra Finland: Finska bokhandeln has sysselsatt unga med invandrarbakgrund

Utmärkelsen går till butikschef Sari Männikkö på Finska Bokhandeln – Suomalainen Kirjakauppa i Vasa för hennes insatser för att hjälpa unga med invandrarbakgrund att hitta ett av sina första sommarjobb. 
 
Männikkös fördomsfria och framtidsinriktade attityd kommer till uttryck i hennes formulering "När vi blir åldringar, vem tar hand om oss då?" Hon menar att vi bör ge invandrare en chans att bli en del av det finländska samhället. Trots att antalet anställda är litet är det en uppmuntrande signal även till andra företag.