Finlands Röda Kors skickar hjälp till Moçambique

Finlands Röda Kors beviljar 200 000 euro ur katastroffonden till Moçambique för att hjälpa offer för cyklonen Idai. Med medel ur katastroffonden erbjuder man människor skydd, rent vatten och hälsovård.

Så här kan du ge ett bidrag till katastroffonden:
  • Skicka meddelandet SPR till numret 16499 (15 €)
  • Via MobilePay eller Pivo till numret 1001
  • Till kontot FI52 5000 0120 4156 73, använd referens 5186

Cyklonen Idai har förorsakat den värsta humanitära krisen i Moçambiques närhistoria. Hårtregn och översvämningar har hittills krävt uppskattningsvis 1000 dödsoffer.Tusentals människor har skadats och hundra tusentals har varit tvungna att lämna sina hem.

Finlands Röda Kors stöder lokala Röda Korsets arbete för att hjälpa de nödställda.

Det viktigaste nu är att rädda de som är strandsatta

Den viktigaste uppgiftenjust nu för Röda Korsets frivilligaär att rädda människoliv. Människor som har sökt skydd från översvämningsvattnet högt upp i trädtopparna och på byggnaders tak räddas med hjälp av helikoptrar och båtar. Människor transporteras till tiotals evakueringscenter på olika håll i Moçambique.

För människor som har förlorat sina hem delar man ut livsnödvändiga förnödenheter så som presenningar, filtar, köksutrustning och vattenreningstabletter. Internationella Röda Korset har bland annat skickat nödhjälpsartiklar till 37 000 människor, ett sanitetscenter för20 000 människor samt vattenreningsenheter.

– Stormen förorsakade genast förödelse, och det smutsiga översvämningsvattnet som kommer från avlopp och toaletter kommer att förorsaka hälsohot länge i området. Utdelning av rent vatten och främjande av hygien kan rädda människoliv och förhindra att katastrofen drar ut på tiden, konstaterar Kalle Löövi, direktör för biståndsverksamhet vid Finlands Röda Kors.

Finlands Röda Kors har inlett en nödhjälpsinsamling för cyklonens offer

Just nu är den humanitär nöden enorm.Återhämtning och återbyggande håller dock på att först börja. Enligt Löövi kommer behovet av hjälp att finnas ännu länge.

– Det är fint att se hur de frivilliga som fått sin utbildning genom utvecklingssamarbetsprojektet i Moçambique nu i nödens stund kan hjälpa sina medmänniskor. Genom att stöda Röda Korsets katastrofhjälp kan var och en av oss bli en del av den välfungerande kedjan av hjälp. Tack för hjälp och samarbete!