Röda Korset utmanar till jämlikt bemötande

FRK
Veckan mot rasism äger i år rum 18 - 24. mars.
Fotograf: FRK

Röda Korset vill vara med och påverka till att varje människa skulle ha en jämlik möjlighet att vara en del av det finländska samhället. Varenda människa borde kunna agera utan att bli diskriminerad, både som individ och som medlem av en gemenskap. Jämställdhet innebär att vi bemöter alla likvärdigt.

Den riksomfattande veckan mot rasism äger i år rum 18 - 24.3. Under veckan delar Röda Korset ut bemärkelser till gemenskaper, företag och enskilda individer som genom sitt agerande minskar fördomar mellan människor samt främjar jämlikhet.

”Vi vill påminna olika gemenskaper, såsom arbetsplatser, kommuner och beslutsfattare att bemöta alla likvärdigt. Icke-diskriminerande val och åtgärder förbättrar livskvalitetenför alla”, säger Janette Grönfors, sakkunnig inom verksamhet mot rasism vid Finlands Röda Kors. 

Röda Korsets grunduppgift är enligt lagen och förordningen att hjälpa de mest nödställda och sårbara människorna, försvara människovärdetoch människorätt. Rasistiskt beteende är diskriminering som ställer människor i ojämlikställning på grund av deras bakgrund eller antagna egenskaper. Röda Korset talar och agerar för ett mångvärdigt och jämställt samhälle där alla har likadana möjligheter att agera och påverka.