Lärdomarna från fältsjukhuset i Bangladesh bär långt

Saara Mansikkamäki
Sakari Piippo
Emilia Kangasluoma

På Finlands Röda Kors fältsjukhus i Bangladesh har man räddat människoliv dagligen sedan oktober 2017. Nu har man överlämnat sjukhuset och dess utrustning till den lokala Röda Halvmånen, som tillsammans med andra organisationer fortsätter att erbjuda hälsotjänster.

– Fältsjukhuset kan inte lösa situationen för de människor som flytt från Myanmar, men varje dag har vi räddat människoliv, berättar Rea Noponen, hälsovårdsrådgivare vid Finlands Röda Kors.

Noponen har arbetat på sjukhuset många gånger, först som granskare och senare som teamledare för biståndsarbetare. Nu har hon nyligen återvänt från sjukhuset, som överlämnades till Röda Halvmånen i Bangladesh vid årsskiftet.

Runt fältsjukhuset ligger lägret Cox´s Bazar och här bor över 900 000 människor i kåkar. Dessa människor har flytt från våldsamheterna i Myanmar till Bangladesh. Fältsjukhuset inledde sin verksamhet i oktober 2017 när antalet människor som flydde ökade i alarmerande takt.

– På sjukhuset har oerhört viktigt arbete utförts.Sjukhuset har varit det enda stället i lägret där man utfört krävande operationer dygnet runt. Man litar på oss, och tillsammans med Röda Halvmånen var vi de enda aktörerna med utländsk personal som hade möjlighet att arbeta i lägret dygnet runt, konstaterar Noponen.

– Det här om något är Röda Korsets arbete.

Arbetet för att hjälpa människor fortsätter

En av de mest centrala patientgrupperna på sjukhuset i Cox´s Bazar var födande mammor. Under drygt ett år föddes över 600 bebisar på sjukhuset. På sjukhuset vårdade man även patienter med vanliga smittsamma sjukdomar, offer för trafikolyckor, patienter med brännskador samt barn som hade infektionssjukdomar som är sällsynta i västvärlden, såsom mässling, och mycket annat.

På sjukhuset vårdades sammanlagt över 50 000 patienter, det vill säga i genomsnitt 100-160 människor per dag.

Röda Halvmånen i Bangladesh fortsätter nu arbetet. De erbjuder hälsocentraltjänster på sjukhuset och handleder patienterna vidare till fortsatt vård vid behov. Efter att fältsjukhuset grundades har även andra organisationer och aktörer öppnat sjukhus i lägret. Dessa sjukhus kommer att turvis fortsätta med kirurgisk jour.

Utbildning har lämnat spår

Fältsjukhusen, som hör till Röda Korsets enhet av snabb hjälpverksamhet, är avsedda att fungera högst fyra månader efter en katastrof. Nu visste man dock redan när sjukhuset grundades att hjälpen kommer behövas betydligt längre. Därför har Röda Korset utbildat tusentals lokala arbetare och frivilliga inom Röda Halvmånen till sjukhusets verksamhet och hälsoarbete.

– När jag för några månader sedan återvände till sjukhuset märkte jag att kunskapen och kunnandet bland sjukskötare, frivilliga inom psykiskt stöd och servicepersonal hade utvecklats enormt under de senaste månaderna, berättar Rea Noponen.

– Jag blev särskilt berörd när man frågade sjukskötarna vad som hade varit den viktigaste inlärningsupplevelsen under det senaste året. ”Att alla blir likvärdigt behandlad och vårdade oberoende av bakgrund”, svarade en av skötarna.

Tack vare bidragsgivare nådde hjälp fram

Fältsjukhuset har varit en enorm operation för Finlands Röda Kors. Finlands Röda Kors tog över ansvaret för sjukhusets ledning från Norska Röda Korset, som ledde sjukhusets verksamhet under de första fyra månaderna. Över 500 internationella biståndsarbetare från 18 olika länder har arbetat på sjukhuset sedan det grundades.

Sjukhusets verksamhet finansierades med medel från utrikesministeriet, Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (ECHO) samt med medel från Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen och nationella föreningar. Tack vare bidragsmedel ur katastroffonden kunde Röda Korset agera genast när behovet för ett sjukhus uppstod.

– På sjukhuset såg vi konkret vad som uppnås med pengarna, berättar Rea Noponen.

– Och hur livsviktigt hälsa, fred och skydd är.