En frivilligvän ger trygghet i en äldre människas liv

Katja Lösönen
Fotograf: Katja Lösönen
Vill du gå med i verksamheten?

I Finland finns många ensamboende och ensamma människor, som inte har någon att prata med eller att gå ut med. En frivilligvän är en viktig lindrare av ensamhet och en kanal till ett mera socialt och aktivt liv.

Finlands Röda Kors lät i slutet av år 2018 hos Stiftelsen för Rehabilitering göra en verkningsfullhetsenkät, med vilken erfarenheter bland dem som via Röda Korset har fått en frivilligvän samlades in. Av enkäten framgår att mötena med frivilligvänner lindrar känslan av ensamhet, piggar upp humöret och är efterlängtade.

De främsta orsakerna att söka sig till verksamheten var ensamhet, begränsningar i funktionsförmågan och hög ålder.  Speciellt positiva effekter hade vänverksamheten bland dem som behöver mest hjälp, d.v.s. de som bor ensamma hemma och har hjälp eller de som bor i servicehus.

Ensamboende åldringar gagnas mest av stödet från en vän

Nästan 70 % av dem som svarade på enkäten var över 70 år eller äldre, och nästan hälften var över 80 år.

Ensamboende och hög ålder kan skapa en känsla av otrygghet, som lindras av nya vänner. Det är viktigt för de äldre att veta att närstående människor och nätverk finns till hands.

”En frivilligvän som gör regelbundna besök är för många en oersättlig samtalspartner. Ofta räcker det med en annan människas sällskap och närvaro, men tillsammans med en frivillig är tröskeln lägre att också bege sig ut från hemmet", säger Maaret Alarantasom är koordinator för social välfärd på Finlands Röda Kors.

Deltagande i vänverksamheten aktiverar och uppmuntrar

Att delta i vänverksamheten är för en ensam människa en uppmuntrande erfarenhet, som bidrar till att sänka tröskeln att ta kontakt med andra människor. Nästan hälften av dem som svarade på enkäten berättade att de i och med sin vän hade blivit modigare och aktivare i livet även i övrigt.

”Den som har haft sällskap av en frivillig vid utevistelse kan t.ex. bli sporrad att röra på sig mera också ensam, eller när personen har samtalat med en vän kanske han eller hon också vågar sig på någon hobbyverksamhet”, funderar Alaranta.

Nyttan med frivilligarbete är viktig för hela samhället

Utredningen visar att organiserat frivilligarbete såsom vänverksamhet på ett betydande sätt lindrar ensamhet och förbättrar livskvaliteten.Finlands Röda Kors anser att lindring av ensamhet är en sak, som borde beaktas i det politiska beslutsfattandet.  

”Frivilligverksamheten är ett effektivt och förmånligt sätt att lindra ensamhet, som både med tanke på folkhälsan och även ekonomin är ett allvarligt problem i vårt samhälle. Därför lönar det sig att också rikta resurser till frivilligverksamhet och organisationernas verksamhet”, betonar Alaranta.

I detta nu får över 30 000 människor stöd av Röda Korsets frivilligvänner. Röda Korset utbildar dem som vill bli frivilligvänner på en grundkurs i vänverksamhet.