Finlands Röda Kors inte involverad i vårdbolaget Esperi Cares verksamhet

Jarkko Mikkonen
Fotograf: Jarkko Mikkonen

Vårdbolaget Esperi Care Ab har förekommit i den offentliga debatten de senaste dagarna, vilket ger anledning att konstatera att Finlands Röda Kors inte äger bolaget och att Röda Korset inte på något sätt är delaktig i bolagets verksamhet.

Finlands Röda Kors avyttrade sin aktiemajoritet i Esperi Care år 2006 och sin minoritetsandel på knappa 10 procent år 2010. Finlands Röda Kors har inte sedan år 2010 varit ägare i eller på annat sätt involverad i Esperi Care Ab:s verksamhet.

Vårdbolaget Esperi Care Ab:s rötter finns i Röda Korsets sjuktransportverksamhet. Röda Korset avstod från företaget eftersom sjuktransport och företagets övriga verksamhet inte längre hörde till Röda Korsets kärnverksamhet.