Hjälpen från insamlingen Jul i Sinnet har nått fram

Katja Lösönen
Fotograf: Katja Lösönen

Tack vare Finlands Röda Kors och Mannerheims barnskyddsförbunds insamling hjälpte man i år sammanlagt 28 000 mindre bemedlade barnfamiljer. Gåvokortet för mat har räddat julen för många familjer men deras situation måste kommas ihåg även i vardagen.

I år deltog tusentals företag och tiotusentals privatpersoner i insamlingen Jul i Sinnet.

– I synnerhet företag har ivrigt tagit Jul i Sinnet-insamlingen till en hjärtsak och många  berättade att de valde att använda företagets julklappspengar till att hjälpa fattiga barnfamiljer. I år inspirerades företagen även att ordna olika jippon för insamlingen, berättar Anna Laurinsilta, chef för medelanskaffningen vid Röda Korset.

– Vi är tacksamma för alla bidrag, såväl stora som små. Med hjälp av bidragen har vi kunnat förmedla hjälpen.

Det slutliga insamlingsresultatet kommer i början av året när man har fått in alla redovisningar.

Tacksamhet och förvåning

Jul i Sinnet -gåvokorten delades ut till 28 000 barnfamiljer på olika håll i Finland i samarbete med rådgivningsbyråer, socialväsendet och församlingarnas diakoniarbete.

I responsen som organisationerna har fått från hjälpmottagarna finnsförvåning och förundran över att någon utomstående person har velat hjälpa. Det finns många föräldrar som på förhand har varit rädda för julhelgen och de extra utgifterna som helgen medför.  

– Jag tror inte att ni förstår känslan när man öppnar ett brev och där hittar ett gåvokort för mat på 70 euro, berättar en studerande trebarnsmamma.

– Jag fick tårarna i ögonen och kände mig så lättnad när jag visste att jag får mat till barnen.

Fattigdom minskas med politiska beslut

Jul i Sinnet-gåvokortet räddar många familjers jul. För att kunna minska barnfamiljers fattigdom behövs ändå politiska beslut eftersom fattigdom konstant berör cirka 110 000 barn i Finland.

– Det finns många familjer som lever med grundskyddet och skyddet är för tillfället inte  tillräcklig högt, konstaterar Maaret Alaranta, koordinator för socialt välmående vid Röda Korset.

– En förbättring av grundskyddet skulle säkra bättre försörjning för familjer samt ge jämlika möjligheter för barnen att växa och utvecklas.

Insamlingen Jul i Sinnet inleddes den 22 november och ordnades i samarbete med Yles morgon-tv, Yle Radio Suomi och Yle Radio Vega. Med gåvokorten har familjerna haft möjlighet att handla mat i de butiker som deltar i kampanjen; i K-mataffärer, Lidl och S-gruppens butiker.