De ungas skyddshus har jour under julen

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Finlands Röda Kors De ungas skyddshus håller öppet även under julen. Skyddshusen erbjuder ungdomar möjlighet att fira en stressfri och trygg jul tillsammans med andra.

Julen är förknippad med många förväntningar kring familj och samvaro, men av olika orsaker kan inte alla familjer fira en god jul.

Röda Korsets skyddshus för unga håller öppet alla dagar under julen. I huvudstadsregionen är det skyddshuset i Vanda som sköter den gemensamma jouren.

– Många stödtjänster och -platser för unga håller stängt över jul, så skyddshusens jour är speciellt viktig under julhelgen, konstaterar verksamhetsledare Leena Suurpää på Röda Korsets De ungas skyddshus.

Julstämning och trygg samvaro

Suurpää konstaterar att varje jul i skyddshusen är unik. Precis som under andra tider på året är det många unga som söker sig till ett skyddshus för att få hjälp med konflikter inom familjen och ensamhet. En del av dem som tar kontakt behöver en trygg plats att övernatta på.

Julen på De ungas skyddshus byggs upp av bekanta element: samvaro, julmat, musik, dekorationer och små gåvor. På plats för de unga finns kris- och familjearbetare samt utbildade frivilliga.

– Det viktigaste är att det finns närvarande vuxna som har tid för ungdomarna. Hos oss kan man under julen föra samtal eller stanna upp inför sina egna tankar i tryggt sällskap, säger Suurpää.

– Ingen behöver vara ensam.

Skyddshusen öppna på julen

De ungas skyddshus i huvudstadsregionenhar gemensam jour dygnet runt på De ungas skyddshus i Vanda (tfn 09 871 40 43). Juljouren börjar söndag 23.12 kl. 17 och avslutas torsdag 27.12 kl. 10. Efter det håller vart och ett av huvudstadsregionens skyddshus öppet normalt.

De ungas skyddshus i Tammerfors (tfn 040 556 66 61) har jour från julafton 24.12 kl. 15 till annandag jul 26.12 kl. 10. Skyddshuset håller öppet igen i normal ordning från kl. 17 på annandagskvällen. Mellandagarna, under veckoslutet och nyår är skyddshuset öppet som vanligt kl. 17–10.

De ungas skyddshus i Åbo (tfn 02 253 96 67) håller öppet från söndag 23.12 kl. 17 till lördag 29.12 kl. 10. Därefter håller skyddshuset öppet enligt sina vanliga öppettider.

Efter juljouren håller alla skyddshus för unga öppet enligt sina vanliga öppettider. Samtliga skyddshus nås per telefon dygnet runt, även utanför jourtiderna.

Röda Korsets De ungas skyddshus hjälper ungdomar och deras familjer med vardagsproblem och -kriser. De ungas skyddshus finns i Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Vanda och Åbo. Skyddshusen hjälper också på riksnivå på webben. Skyddshusen erbjuder bland annat samtalshjälp och unga kan vid behov övernatta i ett skyddshus. Tjänsterna är gratis och hjälp får man utan remiss eller tidsbeställning.