Röda Korsets år 2018

Juha Hankkila
De omfattande elavbrotten i Kajanaland i början av januari visade styrkan som finns hos Röda Korets frivilliga. Värst var situationen i Suomussalmi och Hyrynsalmi.
Fotograf: Juha Hankkila

År 2018 genomförde vi åter oerhört mycket hjälparbete, såväl i hemlandet som ute i världen. Här i bilderna ser du glimtar om vad vi tillsammans har åstadkommit. Ett varmt tack till alla frivilliga, anställda, understödjare, partners och Röda Korsets vänner!

 
Till Röda Korsets kärnuppgifter hör katastrofberedskap som övas och utvecklas året runt. Bild: Joonas Brandt.
 

 

Rasistiskt tänkande är i klart motstånd med Röda Korsets principer som framhäver mänsklighet och jämställdhet. Veckan mot rasism är i mars. Foto: Laura Honkimäki

 

Röda Korsets vänverksamhet nådde över 30 000 människor i hemlandet. Vem som helst kan känna sig ensam men lyckligtvis kan också vem som helst hjälpa. Bild: Joonas Brandt.

 

Vi skickade hjälp, såsom hälsovård och medicinisk utrustning, till offer för den humanitära katastrofen i Jemen. Bild: EPA

 

Frivilliga inom rusmedelsarbete, första hjälpen och hiv och sexualhälsa jourade på tusentals evenemang runt om i Finland. Bild: Benjamin Suomela.

 

Första hjälpens FM-tävling ägde rum i ett soligt Åbo. Bild Ari Räsänen

 

På Röda Korsets fältsjukhus i Bangladesh vårdades tiotusentals patienter. Bild: Saara Mansikkamäki.

 

Biståndsarbetet stöddes med hjälp av Hungerdagsinsamlingen och katastroffonden. Tusentals frivilliga och bidragsgivare genomförde en kampanj full av hjälpens glädje. Bild: Laura Vesa.

 

Mitt i Hungerdagsinsamlingen begav Röda Korsets biståndsarbetare sig iväg, när jordbävningen och tsunamin inträffade i Indonesien. Bild: Benjamin Suomela.

 

Med hjälp av insamlingen Jul i Sinnet fick 28 000 mindre bemedlade barnfamiljer ett gåvokort för mat i hemlandet. Bild: Katja Lösönen
 
 
 
Röda Korsets skyddshus för unga hjälpte ungdomar och deras familjer som befann sig i en svår livssituation. De ungas skyddshus inledde även ett Hemstigen, ett nytt projekt som bland annat har som syfte att förhindra ungdomars bostadslöshet. Bild: Joonas Brandt.
 
 
 
Och en hel del annat. Läs mer och kom med!