Allt för många finländare måste regelbundet ty sig till mathjälp

Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
År 2018 hade cirka 15 000 finländare fått mathjälp via Finlands Röda Kors.
Fotograf: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors

Mathjälpen borde vara det sista halmstrået och en tillfällig lösning i människans liv, men ändå måste allt för många finländare ständigt förlita sig på den. Detta framgår av en mathjälpsenkät som Röda Korset har utfört.

Finlands Röda Kors delar för tillfället ut mathjälp från EU på 32 orter och matsvinn på 10 orter.  År 2018 hade cirka 15 000 finländare fått mathjälp via Finlands Röda Kors.

Demänniskor som behöver mathjälp är vanliga människor

Finlands Röda Kors utförde hösten 2018 en enkätvid sina matutdelningspunkter i Lappland. Genom enkäten kartlades hjälpmottagarnas åsikter angående mathjälp, hälsa och välmående.

Ur enkäten framgår att mathjälpens kunder är en mångsidig grupp av vanliga människor som av en eller annan orsak har en extremt knapp ekonomi och pengarna räcker inte helt enkelt till mat. Hjälpmottagarnas ålder och livssituationer varierar och så också hjälpens behov och dess grunder. De största enskilda orsakerna bakom det svåra ekonomiska läget var enligt enkäten skuldproblem och långtidssjukdomar.

– Mindre bemedlade har på grund av sinsvåra ekonomiska situationen ofta inte möjlighet att sköta sin hälsa i tid eller så har de inte råd att skaffa de mediciner som behövs. Mathjälp ger möjlighet att sätta en del pengar på andra viktiga utgifter, konstaterar Veli-Matti Ahtiainen, organisationskoordinator vid Röda Korsets distrikt i Lappland.

Behovet av mathjälp minskar bara om man lyckas minska fattigdom och ojämlikhet

Den största delen av dem som svarade på mathjälpsenkäten besökte mathjälpen månatligen, en del har fått mathjälp regelbundet redan i många år. Till och med 87,4% av svararna upplevde att mathjälpen är nödvändigt för att de ska kunna klara sig. Över hälften av svararna upplevde att de behöver mer mathjälp än vad som finns på den egna orten.

Finlands Röda Kors anser att det är oroväckande att så många människor fortfarande måste lita på mathjälpen i Finland.

–  Människor som lever endast på grundskydd måsteförlita sig på mathjälpen. Finland har hela tiden fått anmärkningar av Europeiska rådet att grundskyddet är på för låg nivå. Den allmänna utvecklingen av kostnader har dragit ifrån grundskyddets nivå.Det betyder att vi kommer att se matköer även i fortsättningen, konstaterar Maria Viljanen, chef för enheten för hälsa och välmående vid Finlands Röda Kors.  

Stöd och tjänster till mottagarna av mathjälpen

I framtiden är Finlands Röda Kors syfteatt utveckla andra stödtjänster vid sidanom mathjälpen. Genom att kunna leda vidare till de rätta tjänsterna strävar man efter att behovet av mathjälp skulle minska och att matköerna skulle bli kortare.

Till exempel i Lappland finns bra erfarenheter av hälsorådgivning med låg tröskel i samband med mathjälpen. Människor som svarade på enkäten upplevde också att hjälp och stöd med att uträtta ärenden med FPA kunde passa ihop med mathjälpen.

–  Att delta i övrig verksamheten får ändå inte bli en plikt för att man ska kunna ta del av mathjälpen, betonar Viljanen.