Politiker och organisationer kräver: Finland ska delta i världens hiv-talko

Mikko Rasila
Finland är ett av de ledande länderna när det gäller behandling av hiv men nästan hälften av de smittade i världen är utan läkemedelsbehandling.
Fotograf: Mikko Rasila

Världsaidsdagen uppmärksammas lördagen den 1 december. På temadagen pläderar organisationer och influerare inom ett flertal olika branscher för det internationella hiv-arbetet. Finland har lyckats exceptionellt bra med behandlingen av hiv-epidemin. Enligt organisationer är det möjligt att upprepa framgångssagan överallt i världen.

I Finland är hiv en kronisk sjukdom som inte hindrar den smittade från att leva ett fullgott och symtomfritt liv. Den goda läkemedelsbehandlingen har omvälvt de smittades liv. Bakom den finländska framgångssagan ligger sektorsövergripande samarbete mellan den offentliga hälsovården, myndigheter och organisationer.

”Man kan säga att Finland är ett av de ledande länderna när det gäller behandling av hiv. Vi har lyckats hålla antalet hiv-smittor på den lägsta nivån i världen”, säger familje- och omsorgsministern Annika Saarikko. ”Ända sedan utbrottet av hiv-epidemin har det lilla Finlands trumfkort varit ett intensivt samspel mellan hälsovården, olika myndigheter och organisationer. Samarbetet har garanterat avgiftsfria hiv-tester samt en effektiv läkemedelsbehandling. Om vi vill säkerställa att vi även i fortsättningen ligger i spetsen i detta avseende måste samarbetet fortsätta.”

Nästan hälften av de smittade i världen är utan läkemedelsbehandling

”Finlands nationella framgång när det gäller behandling av hiv har också en dystrare sida”, påminner HIV-stiftelsens ordförande, riksdagsledamot Aino-Kaisa Pekonen. ”Nu när epidemin på sätt och vis har fixats är det många som glömmer den globala situationen med hiv. Ute i världen lever fyra av tio smittade, omkring 15 miljoner människor, utan hiv-medicinering. Medicineringen stoppar hiv-infektionen, räddar den smittades liv och gör att viruset inte smittar vidare. Med andra ord är det den enda möjligheten att ta kontroll över hiv-epidemin.”

”Hiv är hela världens gemensamma sak”,säger HIV-stiftelsens verkställande direktör Jukka Keronen för delegationen för Internationella aidsdagen. ”Genom samarbete mellan stater och internationella organisationer är det möjligt att trygga rätten till hiv-läkemedel åt alla. Även Finland ska dra sitt strå till stacken genom att öka utvecklingssamarbetet och återigen börja finansiera internationella hiv-organisationer. Dessutom ska vi trygga de nationella hiv-organisationernas verksamhet i samband med vårdreformen.”

På Världsaidsdagen ökar man människors medvetenhet om hiv och aids samt för kampanjer kring förebyggande av hiv-smitta och hiv-positiva personers rättigheter. Temadagen har ordnats runtom i världen sedan 1988. I kommittén för världsaidsdagen i Finland ingår Hivpoint, De Positiva, Finlands Röda Kors och Pro-tukipiste.