Röda Korset får ny organisationsdirektör och intern revisor

Finlands Röda Kors har till ny organisationsdirektör valt ekonomie magister Marja Lehtimäki och till intern revisor ekonomie magister, sjukskötare Riika Viik.

Marja Lehtimäki kommer till Röda Korset från Kommunikationsverket, där hon sedan år 2013 har fungerat som biträdande direktör och före det bl.a. som chef för enheten för övervakning av kommunikationsmarknaden samt som utvecklingschef.

– Jag ser fram emot mitt arbete hos Röda Korset med entusiasm och ödmjukhet. Jag får säkert lära mig mycket nytt och därför väntar jag otåligt på det nya året då vi får mötas. Det är otroligt fint att få komma med i ett så här värdefullt och viktigt arbete, säger Lehtimäki.

Riika Viik, som valts till intern revisor, kommer till Röda Korset från sakkunniguppgifter hos KPMG Offentliga Tjänster Ab.Före det fungerade Viik som timlärare vid yrkesinstitutet Omnia, som servicechef vid Coronaria Hoitoketju Oy samt som sjukskötare i flera olika länder. Viik säger att hon väntar ivrigt på nya och intressanta, viktiga och omväxlande uppgifter som intern revisor hos FRK. 

– Jag kommer att satsa min opartiskhet, mina kunskaper och färdigheter till hundra procent i FRK.

Lehtimäki och Viik tillträder sina uppgifter 1.1.2019.