Det är dags att ingripa i barnfattigdomen – Jul i Sinnet-insamlingen hjälper mindre bemedlade barnfamiljer under julen

Katja Lösönen
Barnfattigdom överförs kraftigt från en generation till nästan. Därför kräver hjälpen långsiktigt arbete.
Fotograf: Katja Lösönen

I Finland berörs cirka 110 000 barn av fattigdom. Fattigdom i barndomen påverkar ungdomars självständighet och syns även i vuxenlivet. Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds insamling Jul i Sinnet för att hjälpa mindre bemedlade barnfamiljer startar torsdagen den 22 november.

Förbättringen i Finlands ekonomiska situation syns inte i barnfattigdomen, som fortsätter att öka. Senast nu bör vi satsa långsiktigt på barn-, ungdoms- och familjepolitiken, så att effekterna av fattigdom som upplevs i barndomen inte anhopas och förs vidare från en generation till nästa.

– Grunden till välfärd skapas i barndomen. Familjernas förhållanden varierar, men utkomsten måste trygga ett människovärdigt liv i alla situationer, påminner Esa Iivonen, ledande expert på barn- och familjepolitik vid Mannerheims Barnskyddsförbund.

När barnen växer upp, ökar också det ekonomiska trycket på familjen. Hos ungdomar speglas fattigdomen även på ett alldeles särskilt sätt i vänskapsrelationer.

– Ungdomar från mindre bemedlade familjer har färre nära vänner än sina jämnåriga. Erfarenheter av mobbning är vanligare än hos andra, berättar Leena Suurpää, verksamhetschef för De ungas skyddshus inom Finlands Röda Kors.

Kampen mot barnfattigdom kräver att man stöder ungdomar som är på väg att bli självständiga

Barnfattigdom överförs kraftigt från en generation till nästan. Därför kräver hjälpen långsiktigt arbete. En av de viktigaste tidpunkterna för att ingripa i fattigdomsspiralen är då en ungdom som vuxit upp i en mindre bemedlad familj är på väg att bli självständig och ska flytta till ett eget hem.

– Staten, kommunerna och organisationerna måste satsa på lättillgängliga tjänster, som når ungdomarna i rätt skede – förutom i barndomen och tonåren även när ungdomarna blir självständiga. Samtidigt måste vi stödja de ungas möjligheter att delta i beslut som berör dem själva, utmanar Suurpää.

Observationer från De ungas skyddshus påvisar att unga upplever att hjälpen ger resultat när de får hjälp att bygga upp ett tryggt nätverk omkring sig i stället för att bara hänvisas till att bli klienter i tjänstesystemet.

– Att uppmuntra unga i olika livssituationer att komma med i verksamheten är en utmaning också för oss organisationer, säger generalsekreterare Kristiina Kumpula.

– Inom medborgarverksamhet kan unga vara förutom mottagare av hjälp också givare av hjälp.

Insamlingsmålet är två miljoner euro

Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds insamling Jul i Sinnet ordnas i år för 22:a gången i ordningen. Insamlingen genomförs i samarbete med Yles morgon-TV, Yle Radio Suomi och Yle Radio Vega.

Målet är att samla in cirka två miljoner euro. De hjälpbehövande familjerna väljs ut av bland annat kommunens socialtjänst, barnrådgivningen, skolhälsovården, församlingens diakoniväsende eller Finlands Röda Kors avdelningar och De ungas skyddshus samt lokala föreningar inom Mannerheims Barnskyddsförbund.

Med de medel som skänks till insamlingen Jul i Sinnet införskaffas 28 000 presentkort med vilka barnfamiljer som är mindre bemedlade eller som annars befinner sig i en svår livssituation kan köpa matvaror inför julen. Presentkorten har ett värde om 70 euro och kan användas i de butiker som deltar i kampanjen, det vill säga K-matbutikerna och S-gruppens samt Lidls butiker.

Insamlingen startar torsdagen den 22 november 2018 och fortsätter ända till den 24 december 2018. På öppningsdagen den 22 november sänder Yles morgon-TV programmet från Helsingfors huvudjärnvägsstation och under programmet framträder operasångare Waltteri Torikka. Yle berättar om Jul i Sinnet-insamlingen i sina sändningar dagligen ända fram till julafton.

Gör en företagsdonation

Donera som privat person