Starkt om rusmedel men utan att döma

Elina Aaltonen / Finlands Röda Kors
Jesse Hägglund hjälper som frivillig inom rusmedelsarbete och första hjälpen.
Fotograf: Elina Aaltonen / Finlands Röda Kors

Jesse Hägglund, Röda Korsets aktiv inom rusmedelsarbete, blev frivillig eftersom han ville ha en motvikt till sitt egna arbete. Rusmedelsarbete förenar hjälpande, attitydpåverkan och nya bekantskaper.

När man går in från duggregnet på Dickursbys stilla gator till de ungas aktivitetshus Liito, förändras stämning i ett ögonblick.
 
När trettio ungdomar samlas är volymen hög. Man måste tala högt för att bli hörd över trummorna som spelas i hörnet.
 
I det ganska stora utrymmet har några ungdomar dragit sig undan till soffan i ett annat hörn för att prata.  Mitt i rummet spelar man bordtennis och biljard.
 
Några ungdomar har samlats runt bordet och spelar Valot vintissä-spelet som Röda Korsets rusmedelsarbete har utvecklat. Gruppen leds av Jesse Hägglund, 32.
 
–  Vad betyder läkemedelsmissbruk? frågar man på ett kort.
 
Svaret diskuteras tillsammans.
 
–  Att man använder läkemedel trots att man inte behöver.
 
–  Att man säljer läkemedel vidare till någon annan.
 
–  Även det att man använder någon annans mediciner.
 
De yngsta spelarna är bara tio år gamla. Som tur kan de inte svara på den här frågan men om alkohol vet de överraskande mycket. 
 
Tur nog har de inte själva några erfarenheter: flickorna tar på sig fyllaglasögonen som hör till spelet och konstaterar leende att “hemskt, man kan ju inte vara på det här sättet”.
 

Målmedveten hjälpare

Jesse Hägglund började som frivillig inom avdelningen i Träskända i början av år 2015. På vardagar arbetar han med elektriska maskiner. Via jobbet har han gått en kurs i livräddande första hjälpen och blev inspirerad. 
 
–  Jag bestämde mig att börja vara verksam som frivillig inom första hjälpen eftersom jag i första hjälpen -uppdrag får göra någonting helt annat än det jag gör i vardags. 
 
Redan samma vår gick han Röda Korsets rusmedelsarbetskurs Varhainen puuttuminen (ung. Tidigt ingripande). Efter  kursen bestämde han sig för att bli frivillig i avdelningen Korso och i verksamhetsgruppen Huppeli som nyligen hade grundats.
 
–  Första hjälpen och rusmedelsarbete är en ganska naturlig kombination. Som första hjälpare jourar vi på evenemang där det nästan alltid finns berusade människor.
 
Hägglund, som är aktiv inom Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikts rusmedelsarbets verksamhetsgrupp Huppeli, vill ändå inte ta ställning till  hur stor inverkan rusmedel har till exempel i olyckor.
 
–  Vad som helst kan hända när som helst. En olycka kan inträffa oavsett om du är nykter eller berusad, betonar han. 
 
Hägglund talar lugnt och vänligt men tycks även vara extremt stabil och målmedveten.
 
När man lyssnar på Hägglund kan man bara föreställa sig hur viktig en hjälpare som han är i nödens stund – både för den som har skadat sig själv nykter och som berusad.
 
Hägglunds uppgifter inom rusmedelsarbetet fokuserar på ungdomar men när han jourar på evenemang eller när gruppen Huppeli håller olika tillställningar möter han dock människor i alla åldrar.
 
Seniorers rusmedelsproblem har till exempel ökat och rusmedelsarbetets betoning varierar enligt tillställning.
 
–  I år har det varit en hel del jour. På sommaren jourade jag bland annat på Ruisrock. På festivaler är vår uppgift att informera om rusmedel samt vara synliga och närvarande om någon har någonting att fråga. Ibland hjälper vi också om någon är alltför berusad. På större evenemang har vi en tillnyktringsstation där vi erbjuder en trygg plats för den berusade och larmar extra hjälp vid behov, berättar han.
 
–  De allra flesta förhåller  sig väldigt bra till oss. Men naturligtvis skämtar man också med oss när vi rör oss på festivalområdet med Rusmedelsarbete-västar. Jaha, rusmedelsarbete här!, Hägglund skrattar.
 

Påverkande och tankeväckande

Hägglund har faktiskt fullt upp med sina frivilliguppgifter. Första hjälpen-gruppen samlas en gång i veckan, och mängden rusmedelsarbete varierar lite beroende på veckan.
 
Röda Korsets jour finns i Helsingfors och Nyland på nästan alla stora evenemang, konserter och mässor. Hägglund deltar själv precis så mycket som han själv orkar och hinner.
 
Enligt Hägglund är det mest belönande i rusmedelsarbetet att informera människor i olika åldrar och livssituationer om fakta och ge råd. En bra gruppanda mellan gruppdeltagarna är även mycket viktigt.
 
Åtminstone i Liito verkar ungdomarna vara genuint intresserade av rusmedelsdiskussioner – genom spelet blir samtalet varken dömande eller predikande utan en öppen diskussion om ämnet som är aktuellt för alla i något skede av livet.
 
–  Om någon tack vare mig funderar på sin rusmedelsanvändning och minskar den eller åtminstone blir medveten om sina egna gränser, då har jag lyckats. Men jag vill lika gärna hjälpa och stöda den som till exempel druckit för mycket, säger han.
 
Syftet med Röda Korsets rusmedelsarbete är att genom ökad information förebygga bruket av rusmedel samt minska på de skador som användningen förorsakar, men Jesse Hägglunds uppgift som frivillig är inte att moralisera eller förbjuda.
 
Han väcker –  ibland i ordets alla betydelser.
 
Text: Henna Raatikainen