Näsdagen – Ett litet steg är ett stort steg mot hopp

Jarkko Mikkonen / Finlands Röda Kors
Kristiina Kumpula, generalsekreterare, Finlands Röda Kors
Fotograf: Jarkko Mikkonen / Finlands Röda Kors

Toalett, vatten och en trygg förlossning. Dessa saker är helt självklara för oss. Med hjälp av Näsdagens bidrag gör man toaletter, rent vatten och trygga förlossningar mer allmänna även i Burundi, Sydsudan och Somalia.

I Burundi konstrueras ett “modellhushåll”, som är en mall bestående av tio olika mål som främjar god hälsa, utbildning, hygien, toaletter, näring, miljövård och solidariskt ansvar.
 
Som stöd för förändringen bygger man toaletter vid skolorna och dricksvattenspunkter i byarna. Rent vatten främjar hälsan samt minskar tiden som går åt till att hämta vattnet.
 
I Sydsudan, mitt i konflikten, ges hygien- och hälsoutbildning i skolorna. Skolornas vattenrör, kranar samt toaletter repareras. Flickorna får mensskydd och information om menshygien.
Flickorna kan använda toaletterna i skolan under menstruation och därmed stannar skolgången inte upp. 
 
I Somalia uppmuntras mammor till att föda på hälsoklinikerna där barnmorskor tar hand om mamman och babyn. Till och med 47 000 människor hade nytta av klinikerna år 2016. 40 procent av dem var barn.
 
Förutom förlossningar vaccineras barn och deras vikt följs upp på klinikerna. Undernärda barn får tilläggsnäring.
 
Dessa förbättringar har en långsiktig påverkan. När man följer upp mammornas graviditet och det finns möjlighet att föda på en klinik, överlever både mamman och babyn.
 
När ett barn inte använder sin dag till att hämta vatten från smutsiga floder eller dammar långt borta, kan barnet gå i skolan, växa och bli frisk och stark. Dessa självklarheter ger hopp. Små steg är egentligen stora kliv framåt. 
 
Utbildning och hälsa är de faktorer som främst förbättrar livet för människor i utvecklingsländer. Bättre levnadsförhållanden minskar kampen om knappa resurser samt minskar behovet av att flytta någon annanstans. En hoppfull människa krigar inte, och om man inte krigar behöver ingen fly. 
 
Ett bidrag till Näsdagens insamling ger hopp om en bättre framtid.

Kristiina Kumpula, generalsekreterare, Finlands Röda Kors