Barnens undernäring minskade i Somalia

Maritta Niskanen-Tamiru
Fotograf: Maritta Niskanen-Tamiru

Somalia har under flera års tid drabbats av återkommande torrperioder men genom biståndsarbete har man åstadkommit resultat.

Brist på vatten förstör skörden, dödar boskap, leder till närings- och vattenbrist samt ökar risken för epidemier. När människor beger sig långt från sina hemtrakter för att söka mat för sin boskap, belastar de även de områden som har fått regn.
 
Somaliska Röda Halvmånen har ett betydande ansvar för landets primärhälsovård eftersom landets allmänna hälsovård inte kan fylla människors behov. Finlands Röda Kors hjälp i Somalia fokuserar sig mest på primärvård för kvinnor och barn.
 
Med hjälp av projektet, som stöddes av Europeiska Unionen (ECHO) och som avslutades i april 2018, fick cirka 39 000 kvinnor och barn i Somaliland hjälp på mobila kliniker. Över 16 000 av dem var små barn vars undernäring minskade och förhindrades. Man uppmärksammade i synnerhet mammor som var gravida, nyligen hade fått barn eller ammade. 
 

Biståndsarbetets resultat

En central del av hälsoklinikernas verksamhet är att upptäcka och vårda barnens undernäring samt vaccinationer. De mobila klinikerna når även landets inre flyktingar som har flytt undan torkan.  Tillståndet förbättrades för nästan alla (97,7%) av de svårt undernärda barnen.
 
För att främja hälsa och förhindra epidemier förbättrades tillgången till rent vatten för landets inre flyktingar, toaletter förbättrades och man gav hygienupplysning. Detta resulterade bland annat till att antal diarréfall minskade med hälften.
 
Dessutom fick familjerna finansiellt bistånd. Biståndet gavs månatligen via mobiltelefoner. Biståndet räcker till en hel familjs (sex personer) näringsbehov för en månad. I Somaliland skaffar man den största delen av dagligvaror med mobilpengarna.  
 
Tack vare det finansiella bidraget kunde över 90% av familjerna äta tre måltider per dag vilket lättade situationen för barn som var i riskzonen för att bli undernärda.
 
Finlands Röda Kors verksamhet i Somalia finansieras med stöd av utrikesministeriet, EU och finländska bidragsgivare.