Sjöräddningsövningen Ingrid förde samman myndighets- och frivilligkrafter

Jussi Vierimaa
Jussi Vierimaa
Jussi Vierimaa

Finlands Röda Kors stödde myndigheterna vid sjöräddningsövningen Ingrid som ordnades i Nagu i fredags. I samband med en fiktiv fartygsolycka behövdes rödakorsarna bland annat för att grunda ett evakueringscenter.

En patrullbåt kör i hög fart mot olycksfartyget. Ett radiomeddelande talar om att en explosion har skett på fartyget, att rök har bildats och att det finns cirka 80 personer ombord som ska räddas. Vinden får de orange livflottarna som flyter i havet att gunga. 

Sjögången och den hårda vinden skapar en känsla av verklighet i sjöräddningsövningen. Ingen är på riktigt i nöd, utan de som tar sig ner till flotten för att vänta på att bli räddade är studerande från sjöfartsskolan Aboa Mare klädda i sina våtdräkter. Från båten evakueras Finlands Röda Kors frivilliga, som iklätts roller som på olika sätt skadade patienter i olika åldrar.

Scenariot är en olycka i ett passagerarfartyg

På sjöbevakningsstationen i Nagu och i de närliggande vattenområdena genomfördes i fredags sjöräddningsövningen Ingrid, i vilken deltog 220 personer och flera myndigheter. Arrangörer var Västra Finlands sjöbevakningssektion och Finlands Röda Kors Åbolands och Egentliga Finlands distrikt.

Övningen baserade sig på ett scenario, där ett stort passagerarfartyg har råkat ut för en olycka. Målet var förutom att öva samarbetet mellan myndigheterna och frivilliga i en storolycka också att grunda ett evakueringscenter på en plats där ett sådant inte hade planerats färdigt.

– Sjöbevakningsväsendets medelstora årliga övning och Finlands Röda Kors storolycksövning slogs samman i den här övningen. Vårt samarbete med Röda Korset har under de senaste åren stärkts och det kommer att öka också i fortsättningen. I synnerhet i evakueringsverksamheten har vi märkt att organisationens kunnande behövs, säger Samu Hiljanen, som är biträdande chef vid ledningscentralen för Gränsbevakningsväsendets sjöräddningssektion i Västra Finland.

Luftbågetält blir evakueringscenter

Finlands Röda Kors ansvarade på övningen till exempel för uppförandet av luftbågetält för evakueringscentret. Tälten, som är av lätt konstruktion och kan packas ner i en släpvagn, går snabbt att sätta upp och flytta. Evakueringscentersläpvagnar har placerats i Egentliga Finland uttryckligen med tanke på en sjöräddningssituation.

I Nagu instruerades uppförandet av tälten av Röda Korsets internationella biståndsarbetare Kimmo Laaksonen, som har arbetat bland annat i Bangladesh.

– Att sätta upp ett tält tar för en person som är erfaren cirka 20 minuter. Luftbågarna är som tjockväggiga luftballonger, beskriver Laaksonen. Tältets konstruktion stärks med metallrör.

Spännande stunder som övningspatient

En del av Finlands Röda Kors frivilliga agerade som övningspatienter. Tiina Marttila, som hör till Röda Korsets Rusko-Vahto-avdelning, fick spela en patient som hade brand- och andningssymptom och evakuerades från fartyget.

– Jag har en bakgrund i en första hjälpen-grupp, men numera hjälper jag Röda Korset som övningspatient, berättar Marttila.

Patienterna fick gå in i sina roller två gånger under övningsdagen. För Marttila var det helt okej annars, men att hoppa från fartyget till båten var spännande.

Där behövde man inte alls spela, medger hon som erfaren frivillig.

Finlands Röda Kors arbetstagare och frivilliga arbetade i övningen också som hjälp för akutvården, gav psykiskt stöd tillsammans med socialjouren samt använde patientregistreringssystemet som Röda Korset har utvecklat. 

Myndigheter som deltog var Sydvästra Finlands polisinrättning, Egentliga Finlands räddningsverk, akutvården vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åbo stads socialjour. Dessutom deltog i övningen sjöräddningsföreningar i området.

 

Text Elina Teerijoki