Under Hungerdagens bössinsamling samlades 1 170 000 euro in

Laura Vesa / Finlands Röda Kors
Fotograf: Laura Vesa / Finlands Röda Kors

Fram till slutet av oktober kan man ännu ge ett bidrag på webben eller med telefonen.

Du kan ge ett bidrag till Hungerdagen:
  • genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • på adressen hungerdagen.fi
  • genom att ringa till numret 0600 12220 (20,12 €/samtal+lsa)
  • via MobilePay eller Pivo till numret 1001
  • till kontot FI14 5780 0710 0116 49 referens 5173
     
Hungerdagens bössinsamling inbringade cirka 1 170 000 euro. Bössinsamlingen ordnades runt om i Finland 20.–22.9 och den inspirerade tusentals människor att komma med. Insamlingens slutgiltiga resultatblir klart i november. I det slutgiltiga resultatet räknas även andra bidragssätt med,så som bidrag per textmeddelande, på webben eller via MobilePay eller Pivo.
 
– Utan frivilligas och bidragsgivares insats kunde Röda Korset inte hjälpa offer för katastrofer ute i världen och i Finland. Tack vare er kan vi förmedla hjälp dit nöden är som störst, tackar Raisa Heinämäki, koordinator för Hungerdagskampanjen.
 

Insamlingen pågår på webben ända fram till slutet av oktober

Hungerdagen är Röda Korsets största årliga insamling som pågår ända fram till slutet av oktober.
 
– Även om man inte hann delta i bössinsamlingen kan man enkelt grunda en egen elektronisk insamlingsbössa och samla in bidrag på sociala medier. Även ett litet bidrag har en stor betydelse, påminner Heinämäki.
 
Under Hungerdagen samlar man in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond. Med medlen hjälper man offer för konflikter och olyckor såväl i Finland som ute i världen. Med medlen som samlas in i år hjälper man bland annat människor i Bangladesh som flytt undan våld samt offer för Mangkhut-tyfonen i Filippinerna. I Finland hjälper man bland annat offer för bränder med medel ur katastroffonden. Förra året hjälpte Röda Korset sammanlagt 345 människor efter 121 bränder.
 
Hungerdagen ordnas i år för 38:e gången.