Grundkurs i biståndsarbete ordnas i januari - kom med!

Heli Pekkonen / Field Communications Unit / Finlands Röda Kors
Biståndsarbetare inom psykiskt stöd Kati Partanen leker med barnen på det krigskirurgiska sjukhuset i Irak
Fotograf: Heli Pekkonen / Field Communications Unit / Finlands Röda Kors

Finlands Röda Kors ordnar en extra möjlighet att komma på den populära kursen för en internationell biståndsarbetare (IMPACT). Vanligtvis ordnas kursen två gånger om året, i mars och i oktober, men nästa år även i januari, 12 -18.1.2019.

Om du känner att det här är något för dig ber vi dig skicka in din ansökan så snabbt som möjligt. Alla ansökningar som kommer in senast 2.10.2018 kl. 12.00 behandlas för utbildningen i januari. Dessutom är deadlinen till utbildningen i mars nästa år den samma, 14.11.2018 kl. 16.00.
 
- I stora operationer, så som vårt kirurgiska sjukhus i Bangladesh, finns en hel del arbete för biståndsarbetare. Vi behöver mer sakkunniga inom olika branscher, i synnerhet läkare, sjukskötare, professionella inom ekonomiadministration och IT samt tekniker, säger Kalle Löövi, direktör för internationellt biståndsarbete.
 
Internationella biståndsarbetare är en betydande del av Finlands Röda Kors katastrofhjälp. Som biståndsarbetare har du möjlighet att konkret hjälpa där nöden är som störst. Ett exempel är sjukhuset i Bangladesh, där man redan har vårdat över 40 000 patienter.
 
Man kan utföra biståndsarbete under några veckor, en månad eller till och med ett helt år. Redan ett par veckors kommendering ger ny erfarenhet som man kan använda och dela i vardagen i hemlandet.
 

Arbetet utförs i team

Barnsjukskötare Elsi Haverinen återvände nyligen från sin andra kommendering i Bangladesh.
 
- I Finland har vi möjlighet till bra utbildning så jag tänker att det goda måste delas. Sjukskötarens arbete är i grund och botten det samma, oberoende av plats: att hjälpa en annan människa. Dessutom ingår det i biståndsarbetarens arbete att handleda och ge råd åt lokala. Att lära ut är att hjälpa.
 
På sjukhuset är biståndsarbetaren inte ensam med de krävande situationerna. Det finns ett multiprofessionellt team som stöder arbetet.
 
- Kock, tekniker, kirurger, logistiker, alla behövs.  Samarbete och professionella från olika branscher ger styrka, framhäver Elsi.
 
- Biståndsarbetet har gett mig förståelse för andra kulturer samt glädje och tacksamhet.
 
Läs mer om förutsättningarna samt ansökningsprocessen. Ansökningstiden till grundkursen i januari slutar 2.10.2018 kl. 12.00. 
 

Kontakt: Hanna-Maria Rajala (hanna-maria.rajala@redcross.fi)