Finlands Röda Kors skickar hjälp till Filippinerna som drabbats av Mangkhut-tyfonen

Filippinska Röda Korset
Frivilliga inom filippinska Röda Korset delar ut mat på evakueringscentret.
Fotograf: Filippinska Röda Korset

Finlands Röda Kors beviljar 100 000 euro ur sin katastroffond för att hjälpa offer av tyfonen Mangkhut. I området finns två biståndsarbetare från Finlands Röda Kors, som hjälper i koordinerandet av operationen. Tyfonen slog till mot norra Filippinerna lördagen den 15.9. Tyfonen förstörde vägar, byggnader och skörd.

Du kan ge ett bidrag till katastroffonden:
  • genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • på adressen hungerdagen.fi
  • genom att ringa numret 0600 12220 (20,12 €/samtal + lsa)
  • via MobilePay eller Pivo till numret 1001
  • Till kontot FI14 5780 0710 0116 49 referens 5173
     
Enligt myndigheterna har minst 65 människor omkommit. Dessutom lever 148 000 människor i tillfälliga skydd. Med Röda Korsets stöd reparerar man förstörda hem och delar ut tält till dem som förlorat sina hem. 
 
Många människor i Filippinerna har förlorat sina hem på grund av kraftiga vindar, översvämningar och jordskred. En del av husen kan repareras snabbt men tusentals människor kommer att behöva långvarigt stöd.  Dessutom behöver jordbrukarna ekonomiskt stöd eftersom majsskörden förstördes nästan helt och risskörden delvis, berättar Johanna Arvo, operationskoordinator vid Internationella Rödakorsfederationen. Arvo var i Manila genast efter stormen och koordinerade hjälpen.
 
Finlands Röda Kors hjälper offren för tyfonen tillsammans med Filippinska Röda Korset. Tusentals frivilliga inom filippinska Röda Korset hjälper för tillfället i de drabbade områdena bl.a. genom att dela ut rent vatten och mat samt genom att röja upp blockerade vägar.
 
Förödelsens fulla omfattning är ännu oklar eftersom nödhjälpen ännu inte nått till de mest avlägsna trakterna. Fortgående häftigt regn ökar även risken för jordskred.
 

Under Hungerdagen samlar man in medel till katastroffonden

 
Hungerdagens bössinsamling pågår runt om i Finland 20 – 22.9. Medel som samlas in går till Finlands Röda Kors katastroffond så att Röda Korset snabbt kan nå fram med hjälp, till exempel efter en naturkatastrof. 
 
Hungerdagens insamlingsinkomster riktas genast till biståndsoperation i Filippinerna. Varje bidrag har betydelse, betonar Kalle Löövi, Finlands Röda Kors direktör för internationell biståndsverksamhet.
 
Förra året deltog närmare 14 000 frivilliga i Hungerdagen.