Solen värmde insamlarna

Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti
Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti
Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

Röda Korsets Hungerdagsinsamling startade på torsdagen runt om i Finland. Den glada stämningen lyfte ytterligare av det rekordvarma vädret i södra Finland.

Du kan ge ditt bidrag till Hungerdagen
  • genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • på nätet på adressen hungerdagen.fi 
  • genom att ringa 0600 12220 (20,12 €/samtal + lna)
  • via MobilePay eller Pivo till numret 1001
  • genom inbetalning till kontot FI14 5780 0710 0116 49, referens 5173
Finlands Röda Kors ordförande Pertti Torstila kvitterade bland de första ut en insamlingsbössa vid insamlingscentret på Tre Smeders plats i Helsingfors. 
 
– Många värdesätter Röda Korsets arbete som motvikt till att den allmänna atmosfären i samhället ser ut att bli allt hårdare. Det är uppmuntrande, sade Torstila efter att de första bidragen hade klirrat ned i bössan. 
 
– Vi är onekligen på väg mot en bekymmersam riktning. Ute i världen finns det allt flera olösta problem och konflikter och nya uppstår hela tiden. Det är kriget i Jemen, den humanitära situationen i Bangladesh, Syrien… I något skede börjar biståndsorganisationernas resurser sina, om man inte börjar få fram politiska lösningar på grundorsakerna till kriserna. 
 
– Samtidigt håller samhällen till och med i Europeiska unionen på att bli allt mer inåtvända. Man kräver att gränser ska stängas, man tar bara han om sig själv. Det är en oroväckande utveckling. 
 

Viktigt arbete

Hungerdagen är för Finlands Röda Kors inte bara årets största insamling, utan också en viktig mätare på föregående års arbete och framgång. Åtminstone i Helsingfors soliga centrum var förtroendet för Röda Korset och medborgarnas vilja att hjälpa lika starka som förut. 
 
– Röda Korset utför ett verkligt viktigt arbete på katastrofområdena ute i världen och via organisationen når pengarna och hjälpen fram. Finlands Röda Kors gör också ett viktigt arbete i hemlandet med början i vänverksamheten, anser Anna Kähkönen och droppar ned sitt bidrag i insamlingsbössan. 
 
Under Hungerdagen samlas medel till Röda Korsets katastroffond, med hjälp av vilken Röda Korset snabbt kan hjälpa dem som behöver hjälp. Just nu är hjälpbehovet kritiskt till exempel i Bangladesh, som har tagit emot nästan en miljon människor från Myanmar. Finlands Röda Kors har nyss också sänt hjälp till offren för tyfonen Mangkhut på Filippinerna.
 
Marja-Liisa Pohjanvirta, som deltog i insamlingen i Glaspalatsets hörn i Helsingfors, inspirerades till tankar om Hungerdagens innersta väsen. 
 
– Jag har sett bilder av nöden i världen ända från 1960-talets krig i Biafra och fortfarande är det hemskt att se lidandet. Men hos oss består överflödet, mat slängs i soporna och diskussionerna går heta om att gratismaten inte smakar i skolorna. Vi borde mera tänka på helheten och vara sparsammare i våra egna liv. 
 

Hjälp också i hemlandet

I hallen i Helsingfors huvudjärnvägsstation stannar Eeva Silventoinen upp och betraktar fundersamt Hungerdagsinstallationen som är sammansatt av dynor. Dynorna som prytts med namnen på finska orter symboliserar de 121 hem vars invånare Röda Korset hjälpte efter att de förlorat sina hem i eldsvådor under fjolåret. 
 
– Det här är ett verk som faktiskt får en att stanna upp. Jag skulle aldrig ha kommit att tänka på att så här många hem har förstörts i eldsvådor, funderade Silventoinen då hon droppade ned en slant i insamlingsbössan. 
 
– Röda Korset stöder man gärna, hjälp behövs överallt och genom Röda Korset når hjälpen fram. 
 
Hungerdagens bössinsamling fortsätter till lördagen. Alla är välkomna som bössinsamlare och ingen tidigare erfarenhet behövs. Se närmaste bössutdelningsställe på adressen hungerdagen.fi och kom med!