”Vi räddar människoliv varje dag” – Röda Korset vädjar om bidrag till Hungerdagsinsamlingen

Saara Mansikkamäki / Finlands Röda Kors
Mirva Helenius / Finlands Röda Kors
Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Nästan en miljon människor som har flytt från Myanmar lever under hopplösa förhållanden i lägret i Cox’s Bazar i Bangladesh. Med medlen som samlas in på Hungerdagen får offer för naturkatastrofer, konflikter och oförutsedda olyckor hjälp i Finland och ute i världen. Bössinsamlingen under Hungerdagen ordnas 20–22.9 runt om i Finland.

Du kan ge ditt bidrag till Hungerdagen
  • genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • på nätet på adressen hungerdagen.fi 
  • genom att ringa 0600 12220 (20,12 €/samtal + lna)
  • via MobilePay eller Pivo till numret 1001
  • genom inbetalning till kontot FI14 5780 0710 0116 49, referens 5173
Finlands Röda Kors upprätthåller i lägren det enda sjukhuset som erbjuder kirurgisk behandling dygnet runt. I allmänhet fungerar snabbinsatssjukhusen ungefär fyra månader efter en katastrof, men situationen i Bangladesh är exceptionellt allvarlig. Fältsjukhuset kunde sändas dit i oktober i fjol med stöd av medel från Hungerdagsinsamlingen och nödhjälpen som utrikesministeriet beviljade.
 
– I sjukhuset har över 40 000 patienter vårdats under året. Hjälpbehovet är fortsättningsvis enormt och Röda Korset har förbundit sig att upprätthålla sjukhuset åtminstone till årets slut, berättar direktören för Finlands Röda Kors internationella biståndsverksamhet Kalle Löövi.
 
Under året har Finlands Röda Kors skickat mer än 110 biståndsarbetare från Finland till fältsjukhuset i Bangladesh, bland annat läkare, skötare, barnmorskor och tekniker. De arbetar på sjukhuset tillsammans med bangladeshiska Röda Halvmånens arbetstagare och frivilliga. Det är fråga om Finlands Röda Kors största internationella biståndsoperation under de senaste åren. 
 
– Vi har hjälpt vid otaliga svåra förlossningar, skött offer för trafikolyckor och olycksfall samt människor med olika infektioner. På vårt sjukhus kan vi hjälpa patienter som är i behov av högt kvalificerad vård, det vill säga dem som inte kan få hjälp någon annanstans. Vi inte bara hjälper patienter utan vi räddar också människoliv varje dag, säger Raija Andersén, som är teamledare på fältsjukhuset.
 
Förhållandena i lägren är hopplösa. Det råder brist på mat, rent vatten och skydd, vilket hotar hälsan för de människor som bor i lägren. Situationen har försvårats ytterligare på grund av monsunregn och lerras.
 

Röda Korset är berett att sända hjälp till områden som förstörts av tyfonen Mangkhut

 
Finlands Röda Kors står i beredskap att ur sin katastroffond hjälpa offren för tyfonen Magkhut på Filippinerna. Två finländska biståndsarbetare befinner sig just nu på Filippinerna för att bedöma hjälpbehovet.
 
– Vi är beredda att styra insamlade medel från Hungerdagen till biståndsoperationen på Filippinerna genast, när det kommer en vädjan om hjälp, berättar Löövi.
 
Enligt myndighetsuppgifter har minst 20 människor dött och tyfonen har orsakat omfattande skördeskador och skador på byggnader. Enbart i provinsen Cordillera har 51 jordskred utlösts. Förödelsens omfattning i sin helhet har ännu inte kommit i dagen, eftersom de allra avlägsnaste byarna ännu inte har nåtts. Tusentals frivilliga från filippinska Röda Korset finns på plats på de drabbade områdena och hjälper bland annat genom att dela ut rent vatten och mat samt röja upp igenstockade vägar.
 

I Finland beviljas offer för eldsvådor hjälp var tredje dag

 
Med medel som insamlas under Hungerdagen hjälper Finlands Röda Kors i hemlandet vid oförutsedda olyckor, till exempel eldsvådor. I fjol hjälpte Finlands Röda Kors 345 personer i sammanlagt 121 eldsvådor.
 
Nödhjälp erbjuds för det akuta hjälpbehovet genast efter att en olycka eller en kris har inträffat. Beroende på situationen kan hjälpen bestå av till exempel kläder och hygienartiklar, psykiskt stöd samt nödinkvartering. Som hjälpare fungerar Röda Korsets lokalavdelnings utbildade frivilliga.
 
– Då man har förlorat allt i en eldsvåda, är det få som kan hålla sig helt lugna. Då är det psykiska stödet och den praktiska hjälpen som utbildade frivilliga erbjuder exempelvis i samband med de första inköpen till hjälp för de drabbade att komma tillbaka till vardagen, säger Röda Korsets chef för beredskap i hemlandet Tuula Luoma.
 

I Finlands största bössinsamling kan man delta som insamlare eller bidragsgivare

 
Under Hungerdagen samlas obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond för att man ska kunna agera snabbt i katastrofsituationer. Ute i världen behövs hjälp i synnerhet bland dem som drabbats av konflikter och naturkatastrofer.
 
I fjol engagerade Hungerdagen nästan 14 000 frivilliga runt om i Finland. Den traditionella gatuinsamlingen håller ställningarna, men allt fler grundar en egen insamlingsbössa på webben, där de samlar in bidrag på sociala medier. Man kan också hjälpa genom att ge bidrag.
 
Alla är välkomna som bössinsamlare och ingen tidigare erfarenhet behövs. Man kan samla in enligt sin egen tidtabell och redan en halv timme har betydelse. Den närmaste bössutdelningspunkten och anvisningar för att göra en egen webbinsamling finns på adressen hungerdagen.fi.