Människor som flytt våldsamheterna i Myanmar befinner sig i en hopplös situation – Röda Korset utmanar var och en att ställa upp som Hungerdagsinsamlare

Maria Santto / Finlands Röda Kors
Saara Mansikkamäki / Finlands Röda Kors

Närmare en miljon människor har flytt undan våldsamheterna i Myanmar till grannlandet Bangladesh. Finlands Röda Kors fältsjukhus är det enda sjukhuset i lägret Cox´s Bazar i Bangladesh som erbjuder kirurgisk vård dygnet runt. Hungerdagens bössinsamling ordnas 20–22.9 runt om i Finland.

Du kan ge ett bidrag till Hungerdagen:
  • genom att skicka meddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • på webben adressen hungerdagen.fi
  • genom att ringa numret 0600 12220 (20,12 €/samtal + lsa
  • via MobilePay och Pivo till numret 1001
  • till kontot FI14 5780 0710 0116 49, referens 5173
Röda Korset utmanar var och en av oss att ställa upp som insamlare under Hungerdagen för att hjälpa människor som flytt från Myanmar. En av världens mest vidsträckta humanitära kriser pågår som bäst i Bangladesh, och det finns inte någon snabb lösning till den.
 
Människor som flytt från Myanmar lever i enkla förhållanden i lägret Cox´s Bazar där det finns brist på mat, rent vatten och skydd. Häftigt regn och jordskred har försvårat läget ytterligare.
 
– Läget i den enorma kåkstaden är hopplös. Människor som flytt våldsamheterna från Myanmar befinner sig i en ytterst sårbar situation. De har haft väldigt begränsad möjlighet till hälsovård, och en stor del kan inte läsa eller skriva. Trots vidsträckta vaccinationsprogram förekommer smittsamma sjukdomar som difteri och mässling fortfarande. Dessutom leder dålig näring och hygien till diarré och luftvägsinflammationer, berättar Raija Andersén, Finlands Röda Kors fältsjukhus teamledare, om läget i Bangladesh.
 

På fältsjukhuset vårdas närmare hundra patienter per dag

 
Med medel från Hungerdagen skickade Finlands Röda Korsett kirurgiskt fältsjukhus till Bangladesh i slutet av oktober förra året. Fältsjukhuset består av tält med bland annat röntgen, operationssal, förlossningssal, laboratorium samt bäddavdelningar för kvinnor, män och barn. Under året har man vårdat över 40 000 patienter på fältsjukhuset.
 
– Vi har haft många svåra förlossningar, trafikolyckor, olycksoffer samt människor som drabbats av svåra infektioner. På vårt sjukhus kan vi hjälpa områdets svåraste patienter dvs. människor som inte kan få vård någon annanstans. Vi vårdar inte bara patienter utan räddar människoliv dagligen, säger Andersén.
 
Under året har Finlands Röda Kors skickat över 110 finländska biståndsarbetare, bland annat läkare, skötare, barnmorskor och tekniker, till fältsjukhuset i Bangladesh. De arbetar på sjukhuset tillsammans med Röda Halvmånens anställda och frivilliga i Bangladesh.
 
Internationella Röda Korset har krävt en politisk lösning till situationen eftersom omständigheternaär outhärdliga för de människor som flytt våldsamheterna i Myanmar. Finlands Röda Kors direktör för internationell biståndsverksamhet Kalle Löövi tror inte att behovet av humanitär hjälp kommer att minska på en lång tid.
 
– Hungerdagsbidrag behövs för att vi också i fortsättningen kan hjälpa dem. Vi får inte glömma dem. Behovet av hjälp är enormt, berättar han.
 

Med Hungerdagsbidrag hjälper man i plötsliga kriser i Finland

 
Röda Korset hjälper i Finland i akuta olyckssituationer, så som i bränder. Nödhjälp erbjuds under de första tre dagarna.
 
Beroende på situationen kan hjälpen till exempel inkludera nödinkvartering, kläder och hygienartiklar samt psykiskt stöd. Som hjälpare fungerar utbildade frivilliga från den lokala Rödakorsavdelningen.
 
– När en brand har förstört allt är de få människor som kan hålla sig lugna. Det psykiska stödetoch hjälpen i praktiska arrangemang som utbildade frivilliga erbjuder hjälper att komma tillbaka till vardagen, berättar Tuula Luoma, Röda Korsets chef för beredskapsverksamhet i hemlandet.
 
Under förra året hjälpte Finlands Röda Kors sammanlagt 345 människor efter 121 bränder.
 

Finlands största bössinsamling inleds – var och en av oss kan hjälpa

 
Under Hungerdagen samlas obundna medel intill Finlands Röda Kors katastroffond så att man i en krissituation kan agera snabbt. Ute i världen behövs hjälp för offer för konflikter och naturkatastrofer.
 
Under förra årets Hungerdag var närmare 14 000 frivilliga runt om i Finland med och i år väntas lika många frivilliga.
 
Alla är välkomna som bössinsamlare ochingen tidigare erfarenhet behövs. Man kan samla in så länge som det passar en och redan en halv timme har betydelse. Man kan anmäla sig som bössinsamlare på förhand fram till 17.9 på adressen hungerdagen.fi. I Finlands största städer kan manäven samla inutan förhandsanmälan. Den närmaste utdelningspunkten för insamlingsbössor hittar man på adressen hungerdagen.fi.