Beredskapen inför storolyckor behöver utvecklas i det arktiska området

Sini Hangaslammi / Finlands Röda Kors
Fotograf: Sini Hangaslammi / Finlands Röda Kors

Under ledning av Finlands Röda Kors har en utredning om beredskapen inför katastrofrisker och storolyckor i det arktiska området färdigställts.

I det arktiska området har rödakorsrörelsen 10 000 utbildade frivilliga med omfattande kunnande och förståelse för det arktiska områdets förhållanden. De fungerar som stöd för myndigheterna i många olika uppgifter.  
 
– Röda Korsets lokala aktionsgrupper är överlag välförberedda för mindre incidenter och störningar. I händelse av en storolycka behövs det emellertid materiellt stöd och personresurser som hämtas utanför det arktiska området.  Utredningen visar att beredskapen för detta inte är tillräcklig, säger rådgivaren i katastrofberedskap och den ena av utredarna Ilona Hatakka från Finlands Röda Kors. 
 
Röda Korsets nationella föreningar i Förenta Staterna, Kanada, Danmark, Island, Norge, Sverige, Finland och Ryssland har på olika sätt anpassat sig till de krävande arktiska förhållandena och utvecklat speciella utrustningar och tekniker. Röda Korsets materiella beredskap på området varierar emellertid och kunskapen om befintlig kapacitet är spridd på de olika nationella föreningarna.  
 
– I utredningen framkom bland annat det arktiska första hjälpen-programmet som Röda Korset på Grönland har utvecklat och överlevnadskitten som kastas från luften, vilka utvecklats av Svalbards avdelning inom Norges Röda Kors. Genom att sprida den bästa praxisen och förtäta samarbetet kan beredskapen inom hela området förbättras, konstaterar Hatakka.  
 
Det arktiska områdets förhållanden är utmanande och det växande intresset för området ökar riskerna ytterligare. I utredningen har man granskat Röda Korsets personresurser, utrustning, logistik, databaser och larmsystem, utbildning samt beredskapsutvecklingen och de långsiktiga programmen på det arktiska området.
 
På basis av utredningen ges rekommendationer gällande utvecklingen av beredskapen i framtiden. 
 
Finlands Röda Kors utredning har gjorts som en del av Gränsbevakningsväsendets projekt för utveckling av säkerhetssamarbetet inom det arktiska havsområdet (SARC). I utredningen har Alaskas (Amerikanska Röda Korset), Kanadas, Islands, Norges, Sveriges, Danmarks (Grönland och Färöarna medräknade), Finlands och Rysslands nationella föreningar i det arktiska området deltagit.  
 
Den av Finlands Röda Kors gjorda utredningen Red Cross Arctic Disaster Management Study ges ut både på nätet och som tryckt publikation.