Psykiskt stöd i plötsliga olyckssituationer

Jarkko Mikkonen / Finlands Röda Kors
Fotograf: Jarkko Mikkonen / Finlands Röda Kors

Människor reagerar väldigt individuellt på en plötslig olycka. På Röda Korsets webbplats finns anvisningar för psykiskt stöd som alla kan använda sig av.

Röda Korsets anvisningar för psykiskt stöd hjälper att hantera olycks- och krissituationer samt ge stöd till anhöriga. Anvisningarna finns på flera olika språk.