Oljeskada vid sommarstugans strand kan kräva en vidsträckt reningsoperation

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

När samma vattendrag används både för oljetransporter och som semesterplats kan följder av en möjlig oljeolycka synas även på sommarstugans strand.

Det lönar sig inte att ensam börja rena olja som hamnat vid stranden. Hundratals frivilliga har fått utbildning för att arbeta som myndigheternas stöd vid stora oljebekämpningsoperationer.
 
När antalet stora oljetransporter ökar i Finlands vattendrag, ökar även risken för en oljeolycka. Antalet transporter har i synnerhet ökat på Östersjön men olja transporteras även via inre vattenvägar. I Finland sker årligen cirka 2000 oljeolyckor. I de flesta olyckorna når endast en liten mängd olja ut i miljön.
För en enskild stugägare kan olja som hamnat till den egna stranden som värst betyda att tomten blir förstörd.
 
I praktiken kan en del av stugans strand bli problemavfall, konstaterar Niki Haake, Finlands Röda Kors projektplanerare. – Olja är farligt för människor och djur. Särskilt vid varmt väder kan oljan förgasas i luften. Den absorberas i marken och kan förorena även grundvattnet. 
 

Först förhindrar man ytterligare skador

Om man upptäcker olja vid den egna bryggan på sommarstugan måste man först förhindra ytterligare skador.
 
Man måste försäkra sig om att barn och husdjur inte simmar i det orena vattnet. Om det finns betydande mängder olja i vattnet måste man genast ringa nödnumret 112, råder Niki Haake.
 
Olja tvättas bort från huden med rikligt med vatten och tvål. Om man har svalt oljevatten ska man ringa giftinformationscentralen.
 
Haake framhäver att man inte ska rena oljeskadan på egen hand, inte ens på en liten strand. I det värsta fallet kan olja sprida sig till nya områden till exempel genom skor eller transporterad jord.
 
Renande hör till myndigheterna eftersom det kräver kunnande och rätt skyddsutrustning.
 
Det lönar sig ändå att försöka lokalisera skadans orsak och stoppa oljeutsläpp om det är möjligt.
 
Det bästa sättet för stugägare att förbereda sig för oljeskador är att se till att egna olje- och bränslebehållarna är i ordning. Om man vill kan man ha en lite absorberingsmatta på stugan där man kan absorbera små oljeutsläpp, som kommer till exempel när man reparerar bilen. 
 

Frivilliga har utbildats för en storoperation

Vid en stor oljeolycka kan det ta till och med månader att rensa stränderna från oljan. Dessutom behövs tusentals människors arbetsinsats. Frivilliga Räddningstjänsten, som Finlands Röda Kors koordinerar, har utvecklat en verksamhetsmodell för att organisera frivilligas arbete i oljebekämpning vid stränder.
 
Myndigheterna har alltid ansvar för oljebekämpning, men i en stor olyckssituation behövs många hjälpande händer som stöd. Förutom att rengöra stranden behövs frivilliga även till att kartlägga oljans utbredning samt till att proviantera, inkvartera hjälpare och ta hand om transporter. Frivilliga måste även även få handledning, listar Niki Haake.
 
Med i arbetet finns, förutom Röda Korset, Finlands Sjöräddningssällskap, Finlands flygräddningssällskap, Försvarsutbildningsföreningen samt WWF som ansvarar för utbildning av frivilliga oljebekämpare. Man har redan utbildat hundratals frivilliga hjälpare till olika uppdrag inom oljeförhindrande.
 
Genom att delta i kurser och gemensamma övningar kan vi alla vara med och se till att vi kan agera rätt i en oljeolycka, summerar Niki Haake.