Frivilliga jourhavande hjälper på Skärgårdshavet

Miska Kivioja
Utbildade frivilliga har jour på ABSO-fartyget och är redo att hjälpa båtförare och sommargäster som rör sig i skärgården.
Fotograf: Miska Kivioja

Finlands Röda Kors och Finlands Sjöräddningssällskap har börjat jour inom första insats på Skärgårdshavet. Verksamheten går under namnet Caritas.

Jouren förverkligas som samarbete mellan de två organisationerna på Åbo sjöräddningssällskaps nya ABSO-räddningsfartyg. Jouren pågår fram till början av augusti.
 
De frivilliga som har jour på fartyget ger första hjälpen i samband med sjukdomsfall och olyckor ute i skärgården. Fartygets personal består av utbildade frivilliga som dejourerar på fartyget utan ersättning.
 
I besättningen ingår två akutvårdare från Röda Korset och två sjöräddare från Åbo sjöräddningssällskap. En del av akutvårdare är proffs inom sjukvården så som primärskötare och sjukvårdare. Caritas-verksamhetens tjänster är alltid gratis för de hjälpta.
 
Caritas -första insats är en enhet inom första responsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts akutvårdscentral i samarbete med Västra Finlands sjöbevakning, Egentliga Finlands räddningsverk, lokala hälsovårdscentraler och sjuktransportsenheter samt Sydvästra Finlands polisinrättning. Egentliga Finlands nödcentral, akutvårdens fältledare och Åbo Sjöräddningscentral är konstant medvetna om fartygets läge. Fartyget larmas av nödcentralen och sjöräddningscentralen.
 
Jourfartyget står i omedelbar beredskap dygnet runt i Erstan eller på Skärgårdshavet fram till den 5:e augusti och vid behov även under veckosluten i augusti och september.
 

Långsiktigt hjälparbete på havet och i skärgården

 
Finlands Röda Kors har sedan 1989 genomfört akutvård-, första hjälpen- och hälsofrämjandeverksamhet på Skärgårdshavet och i Åbolands skärgård. Fram till 2013 förverkligades verksamheten med Finlands Röda Kors egna räddningsbåt, och sedan sommaren 2014 i samarbete med Finlands Sjöräddningssällskap på Åbos Sjöräddningssällskaps räddningsfartyg ABSO.
 
Åbos sjöräddningssällskaps nya räddningsfartyg är större och utrustningen är mångsidigare.
 
Det nya fartyget möjliggör hjälpande i alla väderförhållanden, konstaterar Heikki Laurila, ordförande för sjöräddningssällskap i Åbo.
 
Caritas- första insats är ett bra exempel både på samarbete mellan organisationerna och samarbete mellan myndigheterna för att främja säkerhet. Röda Korset strävar efter att utvidga verksamheten till hela kustområdet på västra kusten tillsammans med Finlands Sjöräddningssällskap, berättar Tommi Virtanen, beredskapschef för Röda Korsets Egentliga Finlands distrikt.
 
Sommaren 2017 larmades Caritas under jourperioden till 26 brådskande första insatsuppdrag. Även sjöräddningsuppdragen var lika många. Under jourperioden fick sammanlagt över 100 personer hjälp.