Första hjälpen är en färdighet för livet – vet du vad första hjälpen-grupperna gör?

Teemu Ullgrén / Finlands Röda Kors
Fotograf: Teemu Ullgrén / Finlands Röda Kors

Röda Korsets frivilliga inom första hjälpen har varje år jour på tusentals evenemang runtom i Finland. Jourgrupper finns på nästan varje ort.

Röda Korset har närmare 250 första hjälpen-grupper som årligen hjälper upp till 15 000 personer vid olika evenemang.

Första hjälpen-jourhavande ger den nödvändiga första hjälpen, hemvårdsinstruktioner för smärre skador och hänvisar vid behov de hjälpbehövande till att söka upp mer hjälp.
 
Första hjälpen-jourhavande kan också identifiera krispatienter, kalla på mer hjälp och vid behov ge livräddande första hjälpen tills yrkespersonal anländer.
 
I första hjälpen-gruppen lär man sig förutom första hjälpen-färdigheter även hur man använder radiotelefoner, orienterar, leder grupper och utbildar andra.
 

Varför är första hjälpen-verksamheten viktig?

Ju fler som kan hjälpa i nödsituationer desto tryggare är det för alla. 
 
Första hjälpen-verksamheten är också en del av Röda Korsets beredskap; om det sker en olycka i ditt område så finns det kompetenta hjälpare i närheten. 
 

Hur kan jag bli första hjälpen-jourhavande?

Röda Korset har frivilliga första hjälpen-grupper på hundratals orter runtom i Finland. Den närmaste gruppen hittar du lättast genom att kontakta våra ansvarspersoner för första hjälpen-grupperna vid Röda Korsets distriktskontor i ditt område. 
 
Du kan bli jourhavande om du är myndig, regelbundet övar i Röda Korsets första hjälpen-grupp, har ett giltigt jourkort och nödvändig utbildning i första hjälpen. 
 
Hjärtligt välkommen!
 
Är du intresserad av någon annan frivilliguppgift? Här kan du läsa om andra möjligheter att hjälpa.