Ett stort antal fall av hivsmitta har konstaterats i sjukvårdsdistrikten vid östgränsen

Mikko Rasila / Hivpoint
Mikko Rasila / Hivpoint

Finlands Röda Kors och Hivpoints patruller för säker sex erbjuder anonym hivtestning vid tre av gränsstationerna vid östgränsen under veckoslutet. Testning behövs för att antalet fall av hivsmitta har ökat på området vid östgränsen. En stor del av dem som blivit smittade under resor till Ryssland är medelålders eller äldre män.

Tidtabell för patrullerna för säker sex
  • Imatra gränsstation, Imatra 8-10.6. Fredag kl. 14-19, lördag 12-18 och söndag 10-14.
  • Vartius gränsstation, Kuhmo 8-10.6. Fredag kl. 14-19, lördag 12-18 och söndag 10-14.
  • Niirala gränsstation, Tohmajärvi 9-10.6. Lördag kl. 12-16 och söndag 10-15. 
Hivsituationen i Södra Karelen avviker från situationen i det övriga Finland, säger infektionsöverläkare Pekka Suomalainen, som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid sjukvårdsdistriktet i Södra Karelen, och överläkare Ville Verta, som ansvarar för smittsamma sjukdomar i de nordliga kommunerna inom Eksote. 
 
En betydande andel av hivsmittofallen som uppdagats i området handlar om äldre män. Under de senaste åren har medelåldern bland de smittade finländska männen varit över 60 år. I fråga om några patienter har en odiagnostiserad smitta framskridit till det livsfarliga aidsskedet. Oftast har man fått smittan alldeles i närområdet på andra sidan om gränsen, säger Suomalainen. 
 
Risken för hivsmitta vid oskyddad sex är större i Ryssland än i Finland. Infektionsöverläkare Suomalainen uppmanar därför alla som haft oskyddad sex i Ryssland att gå och testa sig. 
 
Smittan kan vara latent i flera år och personen kan utan att veta om det sprida viruset vidare.
 
Hälften av de konstaterade fallen av hiv-, syfilis- och gonorrésmitta bland finländare har fåtts utomlands och största delen i Ryssland, Estland och Thailand.  Andelen av hivsmittofall vid resor ökar kontinuerligt. En viktig orsak är att merparten av de hivsmittade i Ryssland inte får en fungerande medicinering som  förhindrar spridning av smittan vid sex utan kondom. 
 

Hivtestets resultat klart på en minut vid gränsstationen

 
I organisationernas testbilar i närheten av gränsstationerna kan man göra ett avgiftsfritt och anonymt hivtest. Resultatet av snabbtestet blir klart på en minut på ort och ställe. 
 
Om man på en resa har haft oskyddad sex är det viktigt att man testar sig.  Avgiftsfri och anonym hivtestning erbjuds året runt på bland annat Röda Korsets Pluspunkter och Hivpoints verksamhetsställen. Röda Korsets test kan man göra i Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki och Åbo. Vid Hivpoint kan man testa sig i Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg, berättar planeraren för hiv- och sexualhälsoarbete Saara Aakko från Röda Korset. 
 
Vid gränsstationerna delar organisationerna ut kondomer och berättar om säker sex. 
 
Orsakerna till att man inte använder kondom kan vara många och det borde talas öppet om varför det känns svårt att använda kondom. Många män ger kanske upp, om den första modellen man provar inte känns bra. Det finns ändå kondomer av olika storlek och typ och alla hittar säkert en som känns rätt, säger Hivpoints specialplanerare Pia Västinsalo.