Finlands Röda Kors leder ett fältsjukhus i Bangladesh

Emilia Kangasluoma / Finlands Röda Kors
Fotograf: Emilia Kangasluoma / Finlands Röda Kors

På sjukhuset vårdar man dagligen vårdar cirka hundra människor som flytt från Myanmar. Fältsjukhuset har redan fungerat ovanligt länge.

Du kan hjälpa:
  • Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • Genom att ge ett bidrag på webben
  • Genom att ringa numret 0600 12220 (20,12 €/samtal + lsa)
  • Via MobilePay och Pivo till numret 1001
  • Med gireringen till kontot FI06 2219 1800 0680 00, referens 5186
  • Insamlingstillstånd: POL-2015-8798 & ÅLR 2017/7556/26.10.2017
 
Vanligtvis upprätthålls ett fältsjukhus cirka fyra månader efter en katastrof och därefter överlämnas utrustningen till en lokal hälsomyndighet för att fortsätta verksamheten.
 
Det handlar alltså om nödhjälp och syftet är att tillfälligt hjälpa överbelastade lokala aktörer till exempel efter en naturkatastrof.
 
Finlands Röda Kors fältsjukhus i Cox´s Bazar i Bangladesh öppnades i oktober 2017.
 

Tack vare bidragsgivare kan vi förmedla hjälp

Behovet av hjälp i Cox´s Bazar är långvarigt. Enligt olika uppskattningar bor det mellan 800 000 och en miljon människor som flytt från Myanmar på lägren. 
 
Över 90 biståndsarbetare från Finlands Röda Kors har hittills arbetat på sjukhuset. 
 
Bland annat tekniker, läkare, sjukskötare, logistiker samt professionella inom ekonomiadministration och kommunikation har varit på kommendering. En kommendering varar från några veckor upp till flera månader.
 
Förutom Finlands Röda Kors har biståndsarbetare anlänt från 16 nationella föreningar bl.a. från de andra nordiska länderna, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz och Internationella rödakorskommittén (ICRC), sammanlagt närmare 500 sakkunniga.
 
Förutom sjukhuset med 60 platser kör man även runt med en mobil klinik. Den mobila klinikens personal uppskattar hälsoläget, ger bashjälp och leder de allvarligaste fallen till fältsjukhuset. En central patientgrupp är gravida och födande kvinnor.
 
Du kan besöka olika delar av sjukhuset genom din dator, surfplatta eller mobiltelefon: