Veera Priha som springer för barnen i Syrien förbereder sig för Helsinki City Run

Mari Vehkalahti / Finlands Röda Kors
”Det största frågetecknet är hur benet håller, eftersom det alltid har sina utmaningar att löpa med en protes. Det här är en genuin redskapssport”, säger Priha.
Fotograf: Mari Vehkalahti / Finlands Röda Kors

Veera Priha från Helsingfors förlorade sitt högra ben i en trafikolycka för två år sedan. Lördagen den 19 maj springer hon för de barn i Syrien som behöver proteser.

Priha som tidigare sysslade aktivt med tävlingsorientering blev rullstolsbunden för ett halvår och återhämtade sig så småningom. 

Ännu för ett par år sedan var självständig mobilitet, för att inte tala om ett halvmaraton en otrolig tanke för Priha. Hon hade förlorat sin rörelseförmåga till följd av olyckan och den efterföljande amputationen av benet. Hon var tvungen att lära sig allt från början. 

– När jag sedan fick höra att skulle kunna vara möjligt för mig att springa var det som en lottovinst, berättar Priha.

Att göra gott har alltid varit en självklarhet  

Det är långt ifrån alla som fått en protes som kan springa. Enligt Priha är den främsta känslan tacksamheten för kunna röra sig och för att förlusten av benet inte begränsar livet.

– Människan är på det sättet en underlig varelse att vi börjar värdesätta saker och ting först när vi förlorar dem.

Före olyckan var löpning inte en av Prihas favoritgrenar. Därför tycker hon att det inte går att jämföra tiden före olyckan med tiden nu.

– Jag har hittat de olika formerna av motion och idrott på ett nytt sätt och även blivit intresserad av gymträning när protesen har fört med sig nya slags utmaningar.

I Helsinki City Run springer Priha ett halvmaraton för de barn som blivit handikappade i kriget i Syrien.

Finlands Röda Kors stödjer protesverkstäderna och rehabiliteringscentra i Syrien där de som blivit handikappade i kriget får mental hjälp och stöd i en ny livssituation.

Med sin löpning och insamling samlar Priha in pengar för syrianska barn som behöver proteser.

– Välgörenheten har alltid varit viktig för mig och jag har gjort det i många år som bidragsgivare. Det är inte ett hot mot en själv om man ger ett bidrag för andra.

Ett genuint behov av bidrag

Känslan av rättvisa och viljan att hjälpa dem som lever mitt i kriget ger fart på Prihas steg. 

– I synnerhet för en ung människa är förlusten av rörelseförmågan en väldig förändring, oavsett var man bor. Om man lever mitt i kriget, är situationen ännu svårare. 

Priha framhäver betydelsen av de anhörigas stöd när det gäller att tackla livsförändringen. Själv har hon fått oersättligt stöd av sin far och sin pojkvän som har orkat stödja, respektera och värdesätta henne efter olyckan. 

Planeraren för medelanskaffning Jessica von Bonsdorff från Röda Korset berättar att man nu kan välja ett välgörenhetsobjekt i samband med ett löparevenemang som ordnas i Finland och samla ihop ett eget gäng som genom att ge bidrag stödjer både idrottsprestationen och det valda objektet.

– Det är redan ett vanligt sätt i världen och vi hoppas att det får spridning även i Finland. Välgörenheten möjliggörs av plattformen Oma keräys. Genom att använda den kan vem som helst samla in bidrag för ett utvalt objekt, säger von Bonsdorff.

Utöver Helsinki City Run är Röda Korset synligt även på andra löparevenemang under sommaren