Kenya har drabbats av svåra översvämningar - Finlands Röda Kors skickar hjälp

Kenyanska Röda Korset
Fotograf: Kenyanska Röda Korset

Finlands Röda Kors skickar två mobila kliniker och två biståndsarbetare för att hjälpa Kenyanska Röda Korset i det förvärrade översvämningsläget. Största delen av Kenya har drabbats av exceptionellt häftiga regn och översvämningar från Tana-floden.

Du kan stöda Röda Korsets biståndsarbete genom att ge ett bidrag till katastroffonden:
  • genom att skicka meddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • genom att ringa numret 0600 12220 (20,12 €/samtal + lsa)
  • via MobilePay till numret 1001
  • genom att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffonds konto FI14 5780 0710 0116 49, referens 5186.
  • Tillstånd för penninginsamling POL-2015-8798, beviljat 30.11.2015 9.5.2018
 
Syftet med Finlands Röda Kors mobila kliniker är att förbättra tillgången till hälsotjänster i provinsen Madogo som är ett av de värst drabbade områdena. Dessutom stöder man medicinanskaffningar.
 
På den mobila kliniken kan man uppskattningsvis vårda 50 -100 människor per dag. Stödet kommer ur Finlands Röda Kors katastroffond. Erfarna biståndsarbetare inom hälsovård hjälper klinikerna att få igång verksamheten.
 
Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen publicerade förra veckan en nödhjälpsappell på 4,7 miljoner schweiziska franc (3,9 miljoner euro) för att stöda Kenyanska Röda Korset.
 
Syftet är att hjälpa 150 000 människor i 15 provinser. Människor behöver snabbt på tillgång till basförnödenheter, skydd, mat, rent vatten, toaletter samt hälsotjänster.  
 
I de mellersta delarna av Kenya har det regnat exceptionellt hårt under mars och april, vilket har lett till att floden Tana har svämmat över.
 
På grund av översvämningarna har över 260 000 människor varit tvungna att lämna sina hem och cirka 100 människor rapporterats ha omkommit (4.5.2018). De värst drabbade områdena är provinserna Tana River, Turkana, Mandera och Kilifi. 
 
Man uppskattar att de häftiga regnen kommer att fortsätta åtminstone i några månader. Hem, odlingar, husdjur och andra försörjningsmöjligheter har fått skador  och översvämningsvattnet har även förstört vägar, skolor, hälsocentraler och vattenpunkter i området.
 
Förstörda vatten- och sanitetssystem, brist på rent vatten och dålig tillgång till hälsotjänster ökar risken för epidemier såsom diarrésjukdomar och kolera. Dessutom ökar de häftiga regnen risken för till exempel malaria och denguefeber. Kenyanska Röda Korset utvärderar läget dagligen med andra aktörer. 
 
Kenyanska Röda Korset har redan:
  • arrangerat tillfälliga inkvarteringsplatser till människor som förlorat sina hem
  • gett mat och rent vatten samt vattenrengöringstabletter
  • strävat efter att bygga toaletter
  • letat efter och evakuerat människor