Hur ser Rödakorsveckan ut i Kuopio?

Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors
Hjälparkurs på torget i Kuopio. Frivilliga Heli Nuutinen (t.h.) och Martti Huttunen (i mitten) lärde Elvi Saastamoinen Heimlichs manöver under Rödakorsveckan.
Fotograf: Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors

Under Rödakorsveckan 3 - 9.5 ordnar avdelningen i Kuopio många evenemang. Under veckan ordnar man bland annat kostnadsfria Hjälparkurser på en synlig plats på salutorget i Kuopio.

Röda Korsets frivillig Heli Nuutinen från avdelningen i Kuopio har varit med i första hjälpen -verksamheten redan i 25 år. Nuutinen kom med i verksamheten när hon gick i gymnasiet och via verksamheten träffade hon sin blivande man. Familjens son, som är i gymnasieåldern, är nu också med i verksamheten. 
 
Första hjälpen -gruppen i Kuopios avdelning har ordnat evenemang kring hjälpande och första hjälpen under Rödakorsveckan redan flera år i rad. 
 
– I år finns cirka tio frivilliga inom första hjälpen med på torget för att under två dagar ordna Hjälparkurser, berättar Nuutinen.
 
Frivilliga från avdelningen i Kuopio övar första hjälpen. Barkat Babar (t.v.) följde med Taija Ihalainens (t.h.) och Sofia Sarkavas (på marken) första hjälpen-övning.
 
Heli Nuutinen (t.h.) presenterar Röda Korsets verksamhet för Maire Paloniemi (i mitten) i Röda Korsets tält på Kuopios torg.
 
Från Röda Korsets kostnadsfria Hälsopunkter får man bland annat hälsorådgivning. Sammanlagt finns det nio Hälsopunkter i Kuopio. De flesta är öppna en gång per månad, ett par två gånger per månad och en av Hälsopunkterna är öppen varje torsdag.
 
– Det finns många som mäter sitt blodtryck och blodsocker hemma och vill bekräfta sina resultat på Hälsopunkten. Det är positivt att människor är intresserade av resultaten och det är naturligtvis fint om vi kan påverka till hälsosammare  levnadsvanor, säger Riitta Koponen, frivillig från Hälsopunkten i Männistö.
 
För ett år sedan blev Koponen pensionerad från sitt arbete som sjukskötare och medan hon ännu var i arbetslivet blev hon medlem i Röda Korset.
 
– Då tänkte jag att frivilligarbete på Hälsopunkten skulle vara intressant eftersom man där även kan hålla sig själv uppdaterad med ny information och kunskap, berättar hon.
 
Frivillig Riitta Koponen mätte blodtrycket på Seppo Koskinen, 74. Koskinen kommer med jämna mellanrum till Röda Korsets Hälsopunkt för att mäta sitt blodtryck.
 
Liisa Reinikainen, 92, från Kuopio besökte Röda Korsets Hälsopunkt i Puijonlaakso. Ritva Pitkänen, sjukskötare och frivillig, tog hand om henne. 
 
Sjukskötare Ritva Pitkänen mätte blodtrycket på Maiju Tellervo Behm, 81, på Hälsopunkten i Puijonlaakso.
 
Se alla evenemang som avdelningen i Kuopio ordnar här eller sök efter evenemang i ditt eget område här.
 
Kuvat: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti