Europarådet belönar Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula

Jarkko Mikkonen / Finlands Röda Kors
Finlands Röda Kors, som Kumpula leder, får beröm för sitt mänskliga bemötande av asylsökande.
Fotograf: Jarkko Mikkonen / Finlands Röda Kors

Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula får Europarådets North-South-pris i vår. Valet av Kumpula har motiverats med hennes exemplariska verksamhet för att främja internationell solidaritet och interkulturellt samarbete.

Priset beviljas av North-South Center som främjar samarbete mellan norr och söder. Priset tilldelas årligen två personer som har främjat global solidaritet och demokrati. Utöver Kumpula får också Abbas Gullet, direktören för Röda Korset i Kenya, priset i år.
 

Kumpula är aktiv både i hemlandet och utomlands 

Kumpula uppskattas för sitt engagemang i att främja de sociala rättigheterna i Finland och ute i världen. Hon har stött i synnerhet det interkulturella samarbetet och utvecklingen av det i Östafrika. Parterna i samarbetet som bygger på ett uppriktigt partnerskap är de nationella Röda Korset-organisationerna, till exempel Finlands Röda Kors och Röda Halvmånen i Somalia. Finlands Röda Kors, som Kumpula leder, får också beröm för sitt mänskliga bemötande av asylsökande.
 
Kumpula inledde sin karriär inom Finlands Röda Kors som sekreterare för fostran till internationalism år 1987 och har därefter arbetat bland annat som organisationschef och programchef. Hon har varit Finlands Röda Kors generalsekreterare sedan 2004.
 
Kumpula sköter också flera förtroendeuppdrag. Sedan 2017 har hon varit ordförande för delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) och under 2012–2018 ordförande för SOSTE Finlands social och hälsa rf.
 
Kristiina Kumpula och Abbas Gullet tar emot priset i Lissabon i Portugal den 7 maj 2018.