Hjälp med livsstart

Petri Mulari / Finlands Röda Kors
Petri Mulari / Finlands Röda Kors

Rödakorsavdelningen Kallio-Käpylän osasto och föreningen för Helsingfors mödrahemförening Helsingin ensikoti ry har samarbetat i 30 års tid. Frivilliga ger bebisarna på mödrahemmet sin odelade uppmärksamhet.

 
Gossen Myrsky har inte fyllt ett år, men ler brett på lekplatsen i avdelningen Triangeli på Helsingfors mödrahem. I samma byggnad i stadsdelen Vallgård finns en dygnet runt-avdelning till, Balanssi. I övre våningen finns en tredje avdelning för terapeutiska öppenvårdstjänster för spädbarnsfamiljer.
 
Två frivilliga från den lokala rödakorsavdelningen ler åt Myrskys lekar. De är Anneli Tervapuro och Anne, vars efternamn må bli osagt på grund av hennes yrke. Anneli tar upp pojken i famnen och efter att de har bekantat sig med varandra en liten stund får hon en stor, blöt puss.
 
Volontärerna besöker mödrahemmet en gång i veckan och tar hand om bebisar så att föräldrarna som har det kämpigt får dra andan en stund. Besöken är också viktiga för barnens välmående. I synnerhet barn under ett år far illa om föräldrarna inte tar kontakt med barnet tillräckligt. Bristen på närkontakt med en vuxen påverkar direkt hjärnans utveckling.
 
– En mamma som är deprimerad orkar inte ha kontakt med sitt barn och bebisen har inte tid att vänta på att mamman mår bättre, konstaterar Pipsa Tamminen, ansvarig ledare på mödrahemmet.
 
– Röda Korsets frivilliga kommer och ger bebisarna sin odelade uppmärksamhet. Klart att vi i personalen ger barnen uppmärksamhet, men det är värdefullt att andra också har med barnen att göra. Volontärernas insats är dessutom viktig för föräldrarna, påpekar Tamminen.
 
Under Röda Korsets omsorgskväll kommer volontärerna till mödrahemmet före klockan 18. De kommer överens med föräldrarna om hurdan vård barnet behöver och sköter sedan om allt tills föräldrarna återvänder. Vårdpasset tar slut klockan 22.
 
– I allmänhet ligger småttingarna redan och sover när föräldrarna kommer hem, berättar Anneli Tervapuro.
 
Hon engagerade sig i mödrahemsverksamheten för 11 år sedan, Anne har hållit på ungefär 10 år längre.
 
– Att hjälpa åldringar och barn har alltid legat mig nära om hjärtat. Då är man nära livets början och slut, säger Anneli.
 
 
Mödrahemmet i Helsingfors har haft det kärvt med ekonomin redan länge. En avdelning har man varit tvungen att stänga och även som bäst pågår samarbetsförhandlingar.
 
– Verksamheten finansieras så att barnskyddet skriver en remiss åt klienten och så ger kommunen en betalningsförbindelse till mödrahemmet. Men de senaste åren har antalet betalningsförbindelser minskat avsevärt och de har varit för kortare perioder än förr, berättar Pipsa Tamminen.
 
Trots det är det lika många nyblivna föräldrar som förr som har psykiska problem, som är bostadslösa eller som har problem med missbruk. Folk från mödrahemsföreningen har bland annat utbildat anställda vid
 
Helsingfors stad om hur graviditeten och spädbarnstiden inverkar på barnets utveckling.
 
– Det skulle vara viktigt för kommunerna att inse hur mycket dyrare det blir att ta ett barn ifrån sina föräldrar än att erbjuda familjen rejält med stöd genast i början.
 
Text: Vera Miettinen
Bilder: Petri Mulari