Bostadslösheten ökar bland ungdomar – Röda Korset söker lösningar tillsammans med ungdomarna

Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Fotograf: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors

Projektet Kotipolku hjälper unga vuxna som riskerar att bli bostadslösa och de som nyligen har blivit det. Bakom projektet är De ungas skyddshus.

– Trots att det är en svår situation är det möjligt att klara sig och komma vidare. Förutom ett hem behöver de unga även hjälp att stärka det egna kunnandet. Det är viktigt att man får hjälp i rätt tid och att man tar den unga och hens nära människor med när man söker lösningar, säger projektchef Miki Mielonen.
 
Projektet Kotipolku skapar och grundar stödmodeller som hjälper ungdomar att börja ett självständigt liv i huvudstadsregionen.
 
Det treåriga projektet finansieras av social- och hälsoorganisationernas understödcentral STEA.
 

Från ungdomar förväntas självständighet

Bostadslösheten bland ungdomar under 25 år ökar, trots att den minskar i övriga åldersgrupper.
 
Enligt ARA, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, fanns det förra året uppemot 1600 unga bostadslösa.
 
Över hälften av de bostadslösa finns i Helsingfors. Läget är särskilt svårt i huvudstadsregionen eftersom hyresnivå är hög och det finns få bostäder i jämförelse med efterfrågan.
 
Enligt Leena Suurpää, chef för skyddshusverksamheten, förblir ungdomars problem med boende lätt utanför statistiken eftersom det finns många som inofficiellt bor hos sina kompisar och inte söker sig till bostadslösas tjänster.
 
Förutom bostadslöshet finns det ofta flera andra saker som påverkar den ungas liv, till exempel brist på pengar eller stöd från pålitliga vuxna.
 
– När den unge blir myndig står hen utanför många tjänster och stöd. Samhället förväntar sig plötsligt att den unga borde klara sig självständigt, säger Suurpää.
 

Hjälp att klara sig i livet

Projektets mål är att förbättra ungdomars verksamhetsförmåga och delaktighet i att lösa den egna situationen. Röda Korsets frivilliga har en viktig roll i att fungera som stöd i ungdomars vardag.
 
För att ungdomarna ska få hjälp så tidigt som möjligt är samarbete mellan organisationer och kommunernas bostads- och ungdomstjänster av stor vikt.
 
Vi söker lösningar till hur ungdomar kan få bostäder och hur man kan hjälpa dem att klara sig vidare i livet.  En möjlighet kan vara mindre utnyttjade boenden eller nya boendeformer, säger Mielonen.