Hälsoarbete i hemlandet på den hjälpbehövandes villkor

Petteri Kivimäki / Finlands Röda Kors
Hiv-snabbtest görs med ett blodtest från fingerspetsen.
Fotograf: Petteri Kivimäki / Finlands Röda Kors

På Röda Korsets Pluspunkter är man inte för nyfiken eller ute efter att skuldbelägga någon.

Under år 2017 utfördes betydande arbete inom hälsofrämjande
  • I verksamheten finns 80 Röda Korsets hälsopunkter och 5 Pluspunkter
  • Ca. 9 000 besök gjordes till hälsopunkterna
  • Genom rusmedelsdiskussioner mötte frivilliga cirka 25 000 människor
  • Närmare 1 300 frivilliga var med i den hälsofrämjande verksamheten
 
Kom med som frivillig!
  • Röda Korsets Pluspunkter har en 30-årig historia i hiv-testande, stöd och informationsarbete.
  • Pluspunkterna finns i Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki och Åbo.
  • Det finns många sätt att hjälpa. Kom med som frivillig inom hiv- och sexualhälsa!
     
Röda Korsets byrå i Jyväskylä förvandlas till en Pluspunkt varje tisdagkväll där vem som helst anonymt och kostnadsfritt kan göra ett snabbt hiv-test.
 
När en klient kommer till Pluspunkten tas hen emot av en frivillig inom hiv- och sexualhälsa.
 
Klienten fyller i en blankett där man frågar om bakgrundsinformation men man behöver inte uppge namn och annan privat information.
 
Pirjo Hakola och Hannele Kivistö har jobbat som arbetspar på Pluspunkten redan i tio år.
 
- Vi frågar inte utan tar emot klienten på personens egna villkor. Om kunden vill prata handleder vi och ger råd vid behov, berättar Pirjo Hakola.
 
Till Pluspunkten i Jyväskylä kommer i genomsnitt fem eller sex besökare per kväll. Besökare kan till exempel vara unga par som vill börja sin relation från rent bord.
 
- Det är  bra att komma och försäkra sig om att allt är i ordning, säger Hannele Kivistö.
 

Psykiskt stöd behövs

I byråns andra rum gör den andra jourhavande ett snabbt hiv-test. Blodtestet tas från fingerspetsen och resultatet fås redan efter en minut.  Den största delen av besökare är nervösa. Ibland är patienten så nervös att det är svårt att få ens lite blod från fingret.  
 
- Efter testresultatet är klienten ofta oerhört lättad och lycklig. Några vill till och med ge en kram, berättar Kivistö.
 
- Då blir man själv också lycklig.
 
(Frivilliga Pirjo Hakola och Hannele Kivistö. Artikeln fortsätter efter bilden)
 
Det händer ibland att klienten börjar berätta om saker som oroar först efter testresultatet. Pluspunkten kan vara den första platsen där besökaren känner att hen kan tala fritt.
 
- När jag berättar att jag är professionell inom hälsovård och har tystnadsplikt, blir klienten märkbart lättad. Besökarna är nöjda och kan uppskatta vårt arbete. Från dem får man härlig respons!
 

För folkhälsan

- Tidigare tänkte människor att hiv är ett dödsstraff. Man var rädd för test eftersom man var rädd för att bli stämplad. På grund av detta utvecklades hiv till aids hos många människor. Ännu stöter man ibland på felaktiga föreställningar om hiv, och skammen har inte försvunnit, säger Kivistö.
 
Kivistö och Hakola upplever att deras arbete är  värdefullt  för folkhälsan.
 
Från Pluspunkten i Jyväskylä besöker man  ibland skolor, järnvägsstationen, flygfältet och olika evenemang för att berätta om spridandet av hiv och om hur viktigt det är att testa sig.
 
- Frivilliga tvingar inte på någonting utan delar ut broschyrer och kondomer till dem som vill. Människor vill ofta också prata.
 
Kondomkörkort, som erbjuds till högstadieelever och studerande, är även en viktig arbetsmetod på Pluspunkten. 
 
På fortbildningar har lärare fått handledning i hur man avlägger kondomkörkortet. Dessutom ordnar Röda Korset Gummiskolan som en del av studiehelheten inom sexualhälsa för högstadieelever.
 
- Vi får hela tiden nya utmaningar, ny information och kompletterande utbildning. Det håller oss på tårna, gläds Kivistö.
 
 
Text: Tuija Siltamäki