Vänner oberoende av bakgrund

Marilene Jokinen och Emma Turunen / Finlands Röda Korset
Nasibeh flyttade till Finland för cirka två och ett halvt år sedan för att studera.
Fotograf: Marilene Jokinen och Emma Turunen / Finlands Röda Korset

Tre asylsökande berättar sin berättelse. Hur kan människor som kommer från olika kulturer stöda varandra i integrationen?

I Röda Korsets frivilligverksamhet finns människor från många olika kulturer och bakgrund. Som bäst medför frivilligheten nya vänner till livet och stöder den egna integrationen. Människor som har flytt till Finland vill genom frivillighet ge någonting tillbaka till det finländska samhället.

Nasibeh

Nasibeh flyttade till Finland för cirka två och ett halvt år sedan för att studera. Nu studerar hon vid Helsingfors universitets doktorsprogram. Nasibeh valde Finland för att få en högklassig utbildning.

Småningom började Nasibeh känna att hon vill ge någonting till Finland i gengäld. Därifrån växte tanken på frivilligt hjälpande och verksamhet inom mångkulturalism fram.

Nasibeh ser frivilligverksamheten som ett bra sätt att lära sig till exempel hur man själv reagerar när man möter en människa som kommer från en helt annan kultur.

- Många människor säger att de inte är rasister. Det är lätt att säga det. Mer krävande är det att bevisa det för sig själv i praktiken, konstaterar Nasibeh.

Nasibeh minns särskilt en spelstund när spelarna inte hade något gemensamt språk.

- Trots det hade vi väldigt roligt tillsammans. Vi kunde kommunicera helt utan språk. Det var en oförglömlig upplevelse. Via Röda Korset har jag förstått att vi är alla människor. Oberoende av vår bakgrund delar vi en hel del sådant som hjälper oss att kommunicera med varandra och att vara vänner.

Tatiana

Tatiana har varit med i Röda Korsets mångkulturella verksamhet endast en kort tid men hon är redan en erfaren veteran i att bekanta sig med nya kulturer.

När Tatiana var ung flyttade hon från Ryssland till Finland och lärde sig det finska språket. Därefter bodde hon sju år i Spanien och återvände till Finland. Tatiana har arbetat som barista, bildhanterare och som danslärare.

Nu vill hon göra någonting gott för andra och bekanta sig med nya människor från olika kulturer.

- Jag behövde en vän som inte är finländare eller rysk. Därför kom jag med i vänklubbsverksamheten. Jag är i synnerhetintresseradav identitetsfrågor, integration och hur vi kan skapa gemensam förståelse människor emellan, berättar Tatiana.

Zaid

Innan Zaid kom till Finland med sin familj har han jobbat med diplomatuppdrag i Irak och Tyskland. Efter att ha väntat i ett halvt år fick de asyl i Finland.

Zaid har studerat finska i ett och ett halvt år och studerar nu inom media- och kulturbranschen.

Att integrera sig i samhället lyckas när man lär sig språket och är beredd att göra en hel del arbete. Såväl samhället som asylsökande har ansvar över integrationen till en ny gemenskap, berättar Zaid.

Zaid deltog i Röda Korsets verksamhet redan på mottagningscentralen där han hjälpte andra familjer med invandrarbakgrund. För tillfället är han verksam i en mångkulturell grupp för män där man talar flera språk. Som bakgrund finns viljan att hjälpa de som behöver det.

- Jag vill göra någonting gott för det finländska samhället som har stött mig. Dessutom vill jag hjälpa andra asylsökande eftersom jag vet hur krävande det är att integrera sig i ett nytt land och i en ny kultur.

Artikeln är skriven av kommunikationsenhetens praktikanter Marilene Jokinen och Emma Turunen. De studerar kommunikation vid Laajasalon opisto i Helsingfors.