Menshygien kräver rent vatten

Matlyuba Hudoidodova lär ut hälsokunskap till 15-17-åriga flickor.

Mens är ett ämne man tiger om i Tadzjikistans bergsområden. Mens är ingenting man talar om öppet och ingen information om menshygien finns att få.

Idag firas Världsvattendagen
 
  • Rent vatten har en direkt koppling till global välfärd. Genom att förbättra renligheten på toaletter, i skolor och inom hälsovården kan sjukdomar motverkas, hälsan förbättras och i synnerhet barndödligheten minskas. 
  • I Rashtis bergsbyar i Tadzjikistan får 18 850 människor rent vatten tack vare Finlands Röda Kors och Tadzjikistans Röda Halvmånes treåriga (2015—2018) hälso- och vattenprojekt.
  • Utbildade frivilliga har gett information om viktiga hälsoärenden till 20 000 lokala invånare och nästan 9 500 skolelever har fått lära sig första hjälpen, hälsokunskap och färdigheter att agera vid naturkatastrofer.
  • Smittsamma sjukdomar orsakade av smutsigt vatten har kunnat minskas och de frivilliga har hjälpt till vid olyckor. Myndigheterna har för avsikt att utnyttja de frivilligas kunskaper även i fortsättningen.
  • Projektet finansieras av Land Rover, som har ingått ett globalt partnerskap med Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsen.
  • Enligt FN:s generalförsamlings beslut firas världsvattendagen sedan år 1992.
Man förhåller sig negativt till mens och därför måste flickorna ofta dölja att de har mens och gömma undan sina hygienartiklar och sköta sin hygien på smutsiga ställen, såsom i boskapsutrymmen. Detta orsakar olika hälsorisker och psykiskt illamående. 
 
I skolorna gör pojkarna ofta narr av flickorna, om de märker blodfläckar på flickornas kläder. Skolornas toaletter är inte utrustade för att man ska kunna ta hand om sin hygien där. Vanligen finns det inget vatten och inte heller något ställe där man kan hänga tvättbara mensdukar på tork eller där de kan strykas med hett järn, så att de skulle vara så rena som möjligt för att användas på nytt.
 
Flickor och kvinnliga lärare stannar också ofta hemma under den tid de har mens, vilket har effekter på deras
skolgång, arbete och självförtroende. 

 

Alla vill ha öppenhet

 
Tigandets kultur har varit så stark att inte heller kvinnorna själva har talat om menshygien med sina döttrar. Röda Halvmånen i Tadzjikistan tog tillsammans med Finlands Röda Kors upp saken i sitt gemensamma vatten- och hälsoprojekt i syfte att förbättra situationen. Saken har behandlats med yrkesmänniskor inom hälsovården, flickor, kvinnor och byagemenskapen.
 
Alla tycker att saken är viktig och att den bör tas upp med både flickor, pojkar och föräldrar. Människorna ansåg Röda Halvmånens hälsofrivilliga som utbildats i det av Land Rover finansierade projektet vara lämpliga för att sprida informationen, eftersom de redan hade bybornas förtroende.
 
Som lärare är jag mycket nöjd över förändringen, för tidigare har ingen talat om det här. Det är fint att vara frivillig inom Röda Halvmånen, då jag ser de positiva resultaten av vår verksamhet, säger lärare Matlyuba Hudoidodova, som arbetar i kommunen Lyakhs. 
 
De frivilliga talar om ämnet i skolor, vid hembesök och på informationsmöten i sina byar. Några skolor har redan förbättrat hygiennivån på flickornas toaletter. Mens är fortfarande ett känsligt ämne, men diskussionen har börjat och den bidrar till att bryta cirkeln av tystnad.