Alla har ansvar för att ingripa i rasistiskt beteende

Kiia Etelävuori / Finlands Röda Kors
Fotograf: Kiia Etelävuori / Finlands Röda Kors

Under veckan mot rasism 19–25.3.2018 främjar vi jämlikheten och lyfter fram individens ansvar att agera rätt i situationer där det förekommer rasism. Alla har ansvar för sina attityder och val.

Kampanjen mot rasism varar i en vecka, men berör alla och syftar till att ha en permanent effekt på människors attityder.

— Människorna är olika och varje människa agerar på sitt sätt, men i sista hand vet var och en hur man ska handla till exempel i en situation med rasistiska drag, säger projektkoordinator Janette Grönfors på Finlands Röda Kors.

Exempelvis på offentliga transportmedel kan man ingripa i rasistiskt och diskriminerande beteende exempelvis genom att ställa sig bredvid den utsatta och visa sitt stöd. Vid behov kan man också tillkalla polis eller en väktare.

— Ingen klarar sig ensam, utan alla behöver någon som finns där och ger stöd i vardagen, påminner Grönfors.

För integration behövs alltid två parter

Under veckan mot rasism, som samordnas av Finlands Röda Kors, diskuteras tvåvägsintegration och hur den ska uppnås.

— En gemensam vardag är den bästa integrationen, där alla parter får och lär sig något nytt. Var och en behöver någon som finns där och ger stöd i vardagen. Var och en kan också vara en sådan person, säger Grönfors.

Privatpersoner, organisationer, myndigheter, skolor, läroanstalter, föreningar och idrottsföreningar utmanas att delta i veckan mot rasism. Det här är en fråga som gäller alla. Idrottsföreningar kan delta med exempelvis temamatcher mot rasism, ungdomsgårdar med spelkvällar, skolor och läroanstalter med morgonsamlingar och kommuner och föreningar med seminarier och paneldiskussioner.
 
Under veckan mot rasism delar Röda Korset ut utmärkelser till samfund, företag och privatpersoner som genom sin verksamhet minskar fördomar mellan människor och främjar jämlikhet.

Följ kampanjen och delta i sociala medier: #olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou