Det mänskliga lidandet i kriget i Syrien övergår förståndet

Sana Tarabishi / ICRC
Fotograf: Sana Tarabishi / ICRC

I Syrien är miljontals människor i behov av hjälp på grund av de våldsamheter som snart pågått i sju år. Internationella Röda Korset vädjar till konfliktens alla parter att skydda civilbefolkningen.

Stöd Röda Korsets biståndsarbete genom att ge ett bidrag:
  • Skicka textmeddelandet SPR20 till numret 16499 (20 €/meddelande)
  • Ring 0600 12220 (20,12 € + lna/msa)
  • via MobilePay till numret 1001
  • Ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffonds konto FI14 5780 0710 0116 49
  • Insamlingstillstånd: POL-2015-8798, beviljat 30.11.2015
Situationen i östra Ghouta i Syrien har blivit katastrofal under de senaste dagarnas bombningar. Antalet döda och sårade ökar och civilbefolkningen i de omringade områdena kan inte ta skydd för bombningar och få den vård de behöver.
 
– I östra Ghouta övergår det mänskliga lidandet redan förståndet men vi fruktar att situationen kommer att bli ännu värre, säger Johanna Klinge, som arbetar som representant för Finlands Röda Kors i Mellanöstern. 
 
I östra Ghouta nära Damaskus har talrika byar och städer omringats. Cirka 400 000 invånare, en tredjedel barn, har redan länge levt under svåra förhållanden med brist på mat, läkemedel och andra basförnödenheter. Civila byggnader, såsom sjukhus och hälsocentraler, har bombats. 
 
– Förra veckan lyckades Röda Halvmånen i Syrien för första gången i år leverera hjälpmaterial till området, men situationen är uppskakande och mer hjälp behövs, säger Finlands Röda Kors biståndsarbetare Päivi Hurttia som arbetar i Syrien.
 
Röda Korsets internationella kommitté (ICRC) vädjar till samtliga parter i konflikten att ge humanitär hjälp tryggt tillträde till de hjälpbehövande och respektera de internationella rättsregler som skyddar civila under krig.
 

Nödhjälp från Finland till Syrien

I mars är det sju år sedan konflikten i Syrien började och något slut på det mänskliga lidandet finns inte i sikte. Över 13 miljoner människor i Syrien och de närmaste områdena behöver hjälp.
 
Hälsovården i landet har kollapsat och kriget har förstört städer och basservicen i dem. Det finns över sex miljoner landsinterna flyktingar och de flesta av dem saknar tillräcklig tillgång till mat, vatten, skydd, sanitet samt hälsovårdstjänster.
 

Internationella Röda Korset fortsätter sitt arbete för att hjälpa syrierna tillsammans med Röda Halvmånen i Syrien

– Röda Halvmånen i Syrien bistår miljontals människor varje månad genom att dela ut hjälpmaterial, mat och vatten samt genom att erbjuda första hjälpen och andra hälsovårdstjänster. Tusentals frivilliga riskerar livet för att hjälpa andra, säger Hurttia.
 
Ett enormt antal syrier har blivit handikappade, många av dem barn och unga. De handikappade erbjuds fysioterapi, proteser, hjälpmedel och psykiskt stöd på Röda Halvmånens och Röda Korsets rehabiliteringscentraler.
 
Finlands Röda Kors har stött nödhjälpoperationen i Syrien och inom dess närmaste områden med nästan 25 miljoner euro under de senaste fem åren. .