Krigsblinda fick en ny början

Finlands Röda Kors
Finlands Röda Kors
Finlands Röda Kors
Finlands Röda Kors

I utställningen på Heinola stadsmuseum har man nu möjlighet att bekanta sig med utbildning av de krigsblinda och dess historia.

I oktober 1948 samlades en grupp unga män i sina mörka glasögon på Nynäs gård för att dricka kaffe med ärade gäster. Både ministrar och direktörer fanns påplats. Männen var  invalider som hade blivit synskadade i vinter- och fortsättningskriget. Temat för festen var invigning av det arbetscenter för krigsblindasom Röda Korset koordinerade.

Målet var att återvända till arbete

Finlands Röda Kors började stöda krigsinvaliderna genast efter vinterkriget.

Röda Korset ansvarade bland annat för ett register som gällde alla krigsinvalider, anskaffning av proteser, yrkesutbildning och finansiellt stöd. Dessutom började man utbilda ledarhundar för synskadade.

Blindhet förändrade hela livet och ofta gick det inte längre att arbeta pådet förra jobbet. Det fanns flera krigsblinda som dessutom hade förlorat en hand eller fot eller båda.

Det nya livet efter sjukhusvård började ofta med att lära sig punktskrift och –läsning. Målet var att rehabilitera den synskadade till att kunna försörja sig och den möjliga familjen.

FRK ordnade de första yrkeskurserna för krigsblinda iSokeain yhdistys arbetarskola iBerghäll i Helsingfors år 1940. Plats förändrades flera gånger tills Nynäs äntligen blev de krigsblindas egen plats. Förutom att fungera som utbildningscenter blev Nynäs även arbetsplats och bostad för många män.

Med hantverk mot massproduktion

Till en början höll man borstbindningskurser och producerade borstar för försäljning. I verkstaden, som fanns i ett sädmagasin, band man korg, fat och korgstolar.

Under hösten 1949 inleddes även vävnadskurser när man lanserade halvautomatiska vävstolar för blinda.

Behovet för kurser och antalet deltagare minskades i takt med att männen fick  nytt arbete. Avslutningsfest för den sista kursen firades våren 1955 och verksamheten i arbetscentret avslutades tvåår senare. Efter det har gården varit i fritidsbruk för  krigsblinda.

I Heinola stadsmuseum är utställningen Sokkopojat Nynäsissä- Utbildning, arbetscenter och fritidsverksamhet i Heinola sedan år 1948 öppen fram till 11.3.2018. Via utställningen får man inblick till de krigsblindas olika skeden genom foton, olika föremål och berättelser. Man får röra föremålen och utställningstexterna finns även i punktskrift.