Läromaterialet Riskzoner för in globala frågor i lektioner

Finlands Röda Kors
Finlands Röda Kors

Hurdan är vägen för en flykting? Vad innebär klimatförändringen? Hur kan man kontrollera epidemier? Varför skälver jorden eller hotar översvämningar?

Världen är full av viktiga frågor som kräver svar. Finlands Röda Kors har tagit fram den nya appen Riskzoner som stöd för globalfostran i finländska skolor.

Riskzoner hjälper högstadieelever och gymnasister att förstå världen där naturkatastrofer, klimatförändringen och hälsorisker påverkar vår vardag både nu och i framtiden.

– Appen ger eleverna ett verktyg för att få en uppfattning om vår riskfyllda jord som medierna i bland framställer i väldigt dystra färger. Läromaterialet öppnar en upplevelsesfär på gräsrotsnivå, också ur perspektivet för barn och unga som är jämnåriga med eleverna, berättar ledaren av projektet Pekka Reinikainen från Röda Korset.

Läromaterialet Riskzoner betonar ämnesövergripande läskunnighet och möjliggör undervisning i flera läroämnen genom globala teman.

– Utöver att ge information och förståelse skapar appen även tro på att vi tillsammans kan göra mycket åt svåra saker, fortsätter Reinikainen.

Riskzoner svarar på den nya läroplanen

Appen Riskzoner har byggts upp så att den svarar på den nya läroplanens krav.

– I den nya läroplanen betonas vidsträckt tillämpning av nya tekniker och att få en uppfattning om omfattande helheter. Det finns fortfarande relativt få elektroniska läromaterial för just det här ändamålet, säger Reinikainen.

Riskzoner publiceras på finska, svenska och engelska. Läromaterialet står avgiftsfritt till samtliga skolors, lärares och elevers förfogande.

Riskzoner har planerats för högstadieskolor och gymnasier men vissa delar lämpar sig även för de äldre årskurserna i lågstadiet.

Premiär för läromaterialet för globalfostran och lärarportalen på Educa-mässan

Riskzoner och Röda Korsets nya innehållsportal för lärare publiceras på Educa-mässan för undervisning och fostran i Helsingfors den 26–27 januari.

På webbplatsen www.spropettajaportaali.fi finns pedagogiska instruktioner för lärare samt material för elever. Lärare ska registrera sig som användare för att få tillgång till portalen.

– Lärarportalen är ett verktyg för ämnesvis undervisning som utvecklas ständigt. Under läsåret 2018–2019 kommer man att komplettera portalen med till exempel material för ämnesövergripande inlärning och olika element avseende sociala medier. Under 2018 är det möjligt att via portalen beställa skolbesökare som förstärker globalfostran och läromaterialet Riskzoner, säger Pekka Reinikainen.

Det offentliga läromaterialet Riskzoner finns på webbplatsen www.riskienkeskella.fi/sv. Appen kan laddas ner på surfplattor i AppStore och Google Plays appbutiker. Med smarttelefoner kan appen användas i webbläsare.

Röda Korset presenterar läromaterial och lärarportalen för globalfostran på Educa-mässan den 26–27 januari, montern 6n71.

Riskzoner presenteras fredagen den 26 januari kl. 16.15–17.00 i lokalen Tulevaisuuden luokkahuone och på lördagen den 27 januari kl. 10.15–11.00 i Kokoustamo i auditorium 201.