Hjälpare från hjärtat

Suvi-Tuuli Kankaanpää / Finlands Röda Kors
Fotograf: Suvi-Tuuli Kankaanpää / Finlands Röda Kors

Ali Ihsan blev frivillig i Röda Korset när han ännu bodde på en mottagningscentral. Hjälpande har fått en central betydelse i hans liv.

När Ali Ihsan, som anlände till Finland som asylsökande, såg Röda Korsets frivilliga som arbetade på mottagningscentralen blev han imponerad.
 
– Dessa människor som har arbete och familj kom dit för att hjälpa oss utan lön. Det var fint, beskriver 29-årige Ihsan.
 
Snart ville han själv också vara en del av det finländska samhället och hjälpa andra. Han var den första asylsökande på sin mottagningscentral som blev frivillig i Röda Korset. Livet på mottagningscentralen innehöll mest väntande och tiden löpte långsamt så  det fanns gott om tid för frivilligarbetet.
 
– När jag studerade finska funderade jag över att jag kanske också själv vill göra någonting och inte bara ta emot hjälp. Jag sade också till de andra invånarna på centralen att medan vi väntar på besluten kan vi väl  göra något. Om dessa människor som dessutom har ett arbete hinner göra det, så hinner vi också, beskriver Ali Ihsan.
 
Ihsan som bor i Åbo är aktiv och agerar sig gärna i meningsfulla saker. En viktig orsak till att bli en frivillig var även viljan att bekanta sig med finländarna och få finländska vänner. Det har lyckats – den största delen av Ali Ihsans vänner är bekanta från Röda Korsets verksamhet.
 
– Finländska frivilliga var väldigt glada över att jag ville komma med i verksamheten. 
 

Åldringar värderar hjälp

Ali Ihsan har varit på frivilliguppdrag bland annat på ett äldreboende och ett ungdomshus. I äldreboendet hjälper frivilliga åldringarna vid måltider: de leder till bordet och hjälper med brickan.
 
– Jag känner att de värderar min hjälp trots att det inte är många som säger det. Det känns bra. Jag funderade på att studera till närvårdare men jag hamnade ändå in i en helt annan bransch, produktionsteknik, säger Ihsan.
 
I ungdomshuset ingår att hjälpa handledarna till de frivilligas uppgifter, till exempel med serveringen. Under ungdomshusets invigningsfest fungerade Ihsan som dörrvakt.
 
– Det var fint att se att det även fanns människor i ledande positioner från staden och FRK på plats, säger han lite förundrad, eftersom ungdomsarbete är något som inte finns i Irak.
 
Dessutom har Röda Korsets systerorganisation Röda Halvmånen en svag ställning i Irak. Röda Halvmånes verksamhet har inte riktigt en plats i det irakiska samhället. Frivilliga har velat röja områden som har förstörts i kriget men har inte haft möjlighet till det.
 

Nu som frivillig på mottagningscentralen 

Ali Ihsan är nuförtiden också frivillig på mottagningscentralen. Röda Korsets frivilliga arrangerar en hel del verksamhet på centralen, bland annat utfärder och klubbar. På centralen har många svaga språkkunskaper och Ihsan har förklarat för dem vad frivilligverksamheten går ut på.
 
– Jag har berättat vem de frivilliga är: att vi inte är i kontakt med polisen eller Migri, utan vi är bara där för att hjälpa. Jag förstår de asylsökande bra eftersom jag själv har varit i samma situation. 
 
Ali Ihsan och de andra frivilliga har arrangerat undervisning i finska och engelska för dem som nyligen har kommit till landet. Själv har han bott här i två år. Det finska språket flyter hela tiden bättre, även om det än så länge är lättare att kommunicera på engelska. 
 
Ihsan har nyligen börjat jobba på bilfabriken i Nystad. Arbetsvägen är lång, men eftersom det är skiftesjobb har han ibland även tid för att vara aktiv inom frivilligverksamheten. Det vill han inte ge upp. 
 
– Att hjälpa har blivit en viktig del av mitt liv. Jag vill hjälpa människor som av olika anledning behöver hjälp. Jag vill också tacka alla frivilliga som har hjälpt asylsökanden. 

Text: Elina Teerijoki