Tack vare Jul i sinnet -insamlingen kunde vi dela ut matpresentkort till 30 000 familjer

Tatu Blomqvist / Finlands Röda Korset
Fotograf: Tatu Blomqvist / Finlands Röda Korset

Insamlingen Jul i Sinnet ordnades för 21 gången för barnfamiljer som har knappt med pengar. Målet med Mannerheims Barnskyddsförbunds och Finlands Röda Kors gemensamma insamling är att väcka diskussion om fattigdom bland barnfamiljer, eftersom vart tionde barn i Finland lever i en familj som har små inkomster.

I år lyfte insamlingen fram de effekter som familjens ekonomiska svårigheter har för de ungas liv och särskilt för deras framtid. Fattigdomen kan till och med förhindra att unga skaffar sig en utbildning. En del av de unga låter bli att söka sig till utbildning i andra stadiet eller tvingas att avbryta utbildningen då läromaterialet är dyrt eller skolresorna medför alltför stora kostnader. Utan examen är det svårare för den unga att få jobb och då följer fattigdomen den unga också i vuxenlivet.

– Jag kommer inte in i den skola som jag vill eftersom jag inte vågar be mina föräldrar satsa så mycket pengar på det. Jag vet att de skulle gå med på det om jag bad dem, men då skulle de lida av brist på pengar själva, beskriver en ung sitt läge i en enkät med vilken Mannerheims Barnskyddsförbund samlade in information om de ungas upplevelser om familjens brist på pengar.

Vilja att hjälpa dem som har det sämre

– Vi är glada över att finländarna är beredda att hjälpa dem som har det sämre. Vi tackar alla donatorer, både privatpersoner och företag. Jag vill också uttrycka mitt tack till de samarbetspartner som gjorde det möjligt för oss att dela ut presentkorten till familjer som behöver dem. Deras insats var viktig för ett lyckat genomförande av insamlingen, säger organisationschef Arja-Liisa Mauno.

Insamlingen, som Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors ordnade i samarbete med Yle, genomfördes nu för 21 gången. Insamlingen gläder fattiga barnfamiljer i Finland med ett presentkort på 70 euro. I år utdelades sammanlagt 30 000 presentkort. Med presentkortet kan man köpa matvaror i S-gruppens livsmedelsbutiker, K-livsmedelsbutikerna och Lidl-butikerna.