Röda Korsets år 2017 i bilder

Leena Koskela
Finlands 100-års jubileum till ära utbildade vi över 85 000 nya hjälpare i Finland. En ny utbildningsform var den kostnadsfria hjälparkursen. Frivilliga tog även hand om tusentals människor i första hjälpen –jour runt om i landet.
Fotograf: Leena Koskela

Gott nytt år och ett varmt tack för det gångna året! År 2017 innehöll hjälpande både i hemlandet och ute i världen. I dessa bilder finns minnen av det som vi tillsammans åstadkom. År 2017 var även ett jubileumsår för Finlands Röda Kors.

 Till Röda Korsets främsta uppgifter hör katastrofberedskap i hemlandet, som övas och utvecklas kontinuerligt. Bild: Aino Salmi

 

Vi skickade biståndsarbetare och sjukhusutrustning till Irak för att hjälpa offer för kriget. Bild: Heli Pekkonen.

 

Karibien drabbades av orkaner som gjorde enorm förödelse. Vi skickade biståndsarbetare på plats. Bild: Nina Svahn

 
 

Med hjälp av insamlingen Jul i Sinnet fick 30 000 mindre bemedlade barnfamiljer ett presentkort för mat i hemlandet. Bild Benjamin Suomela

 
 

Röda Korsets skyddshus för unga hjälpte ungdomar och deras familjer som befann sig i en svår livssituation. Bild: Joonas Brandt

 
 

Vi skickade ett sjukhus och biståndsarbetare till Bangladesh för att hjälpa människor som har flytt från Myanmar. Bild Emilia Kangasluoma

 
 

Efter knivhuggningen i Åbo gav Finlands Röda Kors frivilliga och anställda psykiskt stöd till över 1000 människor. Bild: Sirpa Lehtimäki

 
 

Östafrika och Sydsudan drabbades av torka och hunger. Vi svarade på begäran om hjälp genom att skicka mat, vatten och hälsotjänster till krisområdena. Bild: Emil Helotie

 
 

Under Hungerdagen räckte tusentals människor ut en hjälpande hand. Bild: Maria Santto

 

Vi skickade bl.a. klädhjälp till Mongoliet som drabbades av den enormt kalla dzud-vintern. Bild: Mirva Helenius

 
 

Frivilliga Räddningstjänstens och Röda Korsets frivilliga letar efter försvunna personer. Efterspaningarna övas också flitigt. Bild: Miisa Kaartinen

 
 

Vid Röda Korsets stämma beslöt man över medborgarorganisationens riktlinjer. På plats i Finlandia-huset fanns 420 röstberättigade representanter från 241 avdelningar runt om i Finland. Bild: Leena Koskela.