2,4 miljoner euro som donerats under Hungerdagen garanterar hjälp till Bangladesh

Emilia Kangasluoma / Finlands Röda Kors
Över 7000 människor har redan fått vård i fältsjukhuset som upprätthålls av Finlands Röda Kors och Norska Röda Korset.
Fotograf: Emilia Kangasluoma / Finlands Röda Kors

Med bidragsmedlen som donerats till Finlands Röda Kors katastroffond har man skickat biståndsarbetare och ett fältsjukhus till Bangladesh. Över 7000 människor som flytt våld i Myanmar har redan fått vård.

Hungerdagen
  • Hungerdagens bössinsamling ordnades 14-16 september.
  • Uppemot 14 000 frivilliga deltog i kampanjen runt om i Finland.
  • Kampanjen pågick fram till slutet av oktober.
  • Under Hungerdagen samlar man in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond.

Under de senaste tre månaderna har cirka 624 000 människor flytt från Myanmar till Cox´s Bazar i Bangladesh. Majoriteten av dem är kvinnor och barn. Människorna drabbas av brist på rent vatten, mat, skydd, mediciner och hälsovårdstjänster.

I slutet av september skickade Finlands Röda Kors tillsammans med Norska Röda Korset ett fältsjukhus med 60 platser till Cox´s Bazar i Bangladesh. I sjukhuset har man under en och en halv månad vårdat över 7000 människor. 20 bebisar har fötts och hundra kvinnor har fått vård under graviditeten.  Över hundra operationer har utförts.

— I sjukhuset finns en jourpoliklinik, laboratorium, röntgen, operationssal och en vårdavdelning. Till första hjälpen anländer dagligen cirka 180-240 patienter. Flera av dem befinner sig i dåligt skick. Det finns en hel del undernärda vuxna och barn, berättar Finlands Röda Kors biståndsarbetare läkare Kati Marttinen som arbetar i fältsjukhuset.

Enligt Marttinen drabbas många patienter av luftvägsinflammationer, hudinfektioner, diarré och astma.

— Förra veckan brast en mässlingsepidemi ut. Våra tekniker utförde ett utmärkt arbete och byggde hastigt två nya isoleringstält för patienterna. Mässlingspatienter finns fortfarande dagligen men antalet håller på att sjunka.

I sjukhuset arbetar både lokal och internationell personal. 31 Finlands Röda Kors biståndsarbetare har redan arbetat i sjukhuset. Förutom sjukhuset har man vårdat över 14 000 patienter i de mobila klinikerna.

Behovet av hjälp pågår länge i Bangladesh

Internationella Röda Korset har delat ut mat till 400 000 människor. Enligt uppskattningarna finns det ändå cirka 65 000 undernärda barn i området. 14 000 av dem lider av allvarlig undernäring. I september har man beviljat 500 000 euro ur katastroffonden för att hjälpa flyktingar.

— Tack vare bidragsgivare och våra frivilliga insamlare har Röda Korset omedelbart kunnat reagera på begäran av hjälp från Bangladesh. Vi vill varmt tacka alla som har deltagit i Hungerdagen, säger John Ekelund,  direktör för medelanskaffning.