Frivilligarbete ger ork till livet – ”förhindrade mig att bli isolerad”

Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti
Kuvituskuva.
Fotograf: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

Leena Pihl är en aktiv frivillig som genom att stöda närståendevårdare får glädje även till sitt egna liv.

Att hjälpa  andra har alltid vara nära hjärtat för Leena Pihl, och utan frivilligarbetet hade Leena enligt sina egna ord isolerat sig. 
 
När man inledde Röda Korsets stödverksamhet för närståendevårdare i Konnevesi var Leena Pihl en av de första som ville med som frivillig.
 
Närståendevårdarna utför ett så viktigt och bra arbete att jag på något sätt ville hjälpa och stöda dem.
 
Närståendevårdarnas stödgrupp i Konnevesi har nu varit verksam i tio år. Leena handleder gruppen med en annan frivillig.
 
De möts en gång per månad för diskussionstillfällen kring ett visst tema. Tillfällena besöks ofta  av en sakkunnig.
 
Jag skulle vilja ta närståendevårdarna till olika platser, som på teater, konserter och olika sevärdheter, tillägger Leena.
 
Utflykter utanför kommunens gränser är inte alltid enkla.
 
Också här kommer en del av närståendevårdarna från avlägsna byar och alla har inte  bil. Det är svårt att ordna en längre resa men vi, både vänner och närståendevårdare, har varit med i vårfesten som Röda Korset ordnar.
 
Leena Pihl.
 

Hjälpande i arbetet och på fritiden

Efter sjukpensionen 11 år sedan flyttade Leena med sin make från Vihtavuori till Konnevesi.
 
Innan det hade Leena redan 30 års karriär i sjukvårdsbranschen. Leena ville fortsättningsvis hjälpa människor. 
 
Hon frågade genast i församlingen om de behövde en frivillig. De tackade ja: frivilliga behövs alltid. 
 
Också Röda Korset bjöd henne med i frivilligverksamheten.  Först bjöd man Leena med som styrelsens sekreterare. Vid sidan om det deltog hon i vänverksamheten och senare handled hon en stödgrupp för närståendevårdare. 
 
Hon är även verksam i Ruusaliisas kaffekammare som en av handledarna. Ruusaliisa är församlingens och Röda Korsets gemensamma händelse i ett äldreboende en gång om veckan.
Leena känner att hon har fått mycket av frivilligverksamheten.
 
Man lär sig en hel del av närståendevårdarna, och sen när man ser hur glada de är efter att gruppen har träffats blir man själv också på gott humör. Jag har fått hjälpa och känner att de tycker om att gå dit, beskriver Leena glädjen av grupphandledandet.
 
Det aktiva frivilligarbetet har enligt Leenas erfarenhet även hjälpt  henne själv att orka. Hon har drabbats av en ryggsjukdom som har försvårat hennes aktivitet.
 
– Jag kunde vara i även värre skick om jag bara hade stannat hemma. När man har en regelbunden aktivitet befinner man sig såväl psykiskt som fysiskt i bättre skick. Grupphandledningen är så kär för mig så jag upplever den inte som ansträngande, försäkrar Leena.
 

Alla med till frivilligverksamheten

Leena vill uppmuntra både de stödbehövande och de som är intresserade av frivilligverksamheten att komma med.
 
– Om vi bara kunde hitta en gyllene tanke som skulle aktivera människor. Det finns en hel del närståendevårdare där hemma som på grund av en eller annan sak inte deltar i gruppen vilket är tråkigt, säger Leena.
 
Hon påpekar att man inte behöver få närståendevårdarstöd för att vara en del av gruppen utan alla som vårdar sina anhöriga hemma är välkomna.
 
Leena Pihl anser att stödverksamheten och att ge en andningspaus till närståendevårdare är väldigt betydelsefulla saker med tanke på det egna orkandet. Även övrigt stöd från samhället är oerhört viktigt för närståendevårdare.
 
– Man borde även mer ta hänsyn till närståendevårdare i allt beslutsfattande. Till exempel är ersättningen som de får  för liten.
 
Själv ska Leena vara med som frivillig så längre det bara finns verksamhet och de egna resurserna räcker.
 
– Det är väldigt givande och intressant, berättar hon.
 
Leena Pihl framhäver att för att komma med behöver man inte vara proffs i någon bransch. Man får dock stöd och utbildning till frivilligverksamhetens uppgifter från distriktet och avdelningen.
 
– Jag uppmuntrar varmt att alla som är hemma och funderar över vad som de skulle göra att modigt delta i frivilligverksamheten. Där finns helt säkert någonting för alla!
 
Röda Korsets stödverksamhet för närståendevårdare stärker och främjar närståendevårdares och deras familjers hälsa, bra livskvalitet och att självständigt klara sig i vardagen.
Tjänsterna är avsedda för alla som vårdar sin anhörig eller nära människa hemma, oberoende av om man får kommunalt stöd för närståendevård.
 

 

 

Text: Tuulia Marttila

 

Kampanjer